LGBT+ Bibliotekets historie

Landsforeningens bibliotek startede i København i 1979 sammen med foreningens arkiv. Efter et par år med indsamling og opbygning åbnede både bibliotek og arkiv for offentligheden i oktober 1983. Siden er arkivet blevet udskilt fra biblioteksarbejdet.

I 1979 fremlagde Wilhelm von Rosen, forfatter til Bøssekampens politik og senere til den bøssehistoriske disputats Månens kulør, et oplæg om oprettelse af et bibliotek, og hovedbestyrelsen nedsatte et biblioteksudvalg. Von Rosen efterlyste en kulturel aktivitet på linje med foreningens sociale aktiviteter. Opgaven skulle bl.a. være at indsamle, bevare og tilgængeliggøre materiale, som belyser vores homoseksuelle kultur i fortid og nutid.

Forbundet havde endnu til huse på adressen Åbenrå 33, hvor der ikke var meget plads. Det lysnede, da man i 1980 flyttede til Knabrostræde 3.

Duelort og krydderier

Samlingen startede med en beholdning af håndbøger og et gammelt skab fyldt med bøger, som medlemmer i årenes løb havde foræret til foreningen. Bøgerne blev registreret og anbragt på gamle stålreoler, der var efterladt i bygningen, da LGBT Danmark flyttede ind, og udmærket kunne genbruges – efter at et lag duelort og gamle skilte med navne på eksotiske krydderier var fjernet.

Det var oven over Pan Disco i de lokaler, som senere blev til Pan 2, og efter et par års opbygning af biblioteket her, var gruppen af frivillige endelig klar til at åbne for udlån.

Et halvt år senere blev der mulighed for at flytte til stueetagen i bygningen ud mod Knabrostræde til højre for porten, hvor der også var Bogcafé. Indbydende og velegnede lokaler med god plads, også til udstillinger med skiftende bøsse/lesbiske kunstnere og forfatteraftener, og endnu bedre blev pladsen, da Bogcaféen og Arkivet i 1987 flyttede over i lokalerne til venstre for porten. Der var læsestue med tidsskrifter og fjernsyn med videoanlæg. Landsforeningens forskellige grupper fik på skift ansvar for et eller flere vinduer ud mod Knabrostræde, og Biblioteket brugte dem selvfølgelig til reklame for bøger, tidsskrifter og arrangementer. Hvert år til jul muntrede små nissedrenge og nissepiger sig med kønsfæller i et ellers traditionelt nisselandskab.

Døssingprisen

LGBT Danmark modtog i 1988 Bibliotekarforbundets Døssingpris. Det var LGBT Danmark’s 40-års-jubilæumsår, og tildelingen blev bl.a. begrundet med det arbejde, foreningens bibliotek havde gjort for at få folkebibliotekerne til at sætte fokus på bøsser og lesbiske ved at lægge gratis infomaterialer frem og udstille bøger til inspiration.

Støtteforeningen

Årene i Knabrostræde var både LGBT Danmark’s og Bibliotekets storhedstid.

I begyndelsen af 1990’erne fik Landsforeningen voldsomme økonomiske problemer, der først førte til betalingsstandsning, og i 1995 til flytningen fra Knabrostræde til Teglgårdstræde. Da man frygtede, at den økonomiske nedtur kunne resultere i, at LGBT Danmark gik konkurs, besluttede en kreds omkring Biblioteket i 1994 at danne Støtteforeningen, hvis formål bl.a. var at sikre samlingerne ved at købe bøgerne af et eventuelt konkursbo.

Det blev der heldigvis ikke behov for, men Støtteforeningen findes stadig og arbejder ihærdigt for – som navnet siger – at støtte Biblioteket. Foreningen har finansieret indbindingen af danske blade, så de sikres for eftertiden. Indbindingsarbejdet omfatter bl.a. alle numre af Panbladet siden starten for 55 år siden. De står på række på Biblioteket, hvor du kan læse i dem. De kan dog ikke lånes med hjem. Støtteforeningen har ligeledes sikret en komplet samling af blade som Vennen, Eos, Hvidløgspressen, Front, Hot Side, Kvinder Kvinder og Seksualpolitik. Desuden har foreningen ydet tilskud til indkøb af bøger.

Til Teglgårdstræde

For Biblioteket betød flytningen fra Knabrostræde til Teglgårdstræde en indskrænkning af pladsen fra 100 til 30 kvadratmeter og dermed også en reduktion af aktiviteterne. Studiesamlingen måtte nedlægges, der var ikke plads til fjernsyn og video, ingen vægplads til udstillinger, og dele af den efterhånden meget omfattende udklipssamling med artikler om homorelevante emner specielt inden for litteratur, teater, film og musik måtte efterhånden opbevares andre steder.

Bibliotekets besøgs- og udlånstal faldt også. Det var sværere at få ”kunder i butikken” i et baghus på 1. sal, men biblioteksgruppen holdt gejsten oppe med åbningstid alle hverdage, og selv om LGBT Danmarks og dermed også Bibliotekets økonomi er strammet til, er det gennem alle årene lykkedes fortsat at udbygge den helt enestående bogsamling.

På internettet

Efter 12 år i Teglgårdstræde blev der truet med lukning, og da Biblioteket i eftersommeren 2007 blev pakket i flyttekasser, var der ikke umiddelbart udsigt til, hvornår det kunne blive pakket ud igen. Heldigvis lykkedes det efter et års nedlukning at genåbne det i to af LGBT Danmark’s mødelokaler på 2. sal i Nygade 7.

Det var en nødløsning. Pladsen er endnu mere begrænset end i Teglgårdstræde. Det har været nødvendigt at frasortere mange bøger og lægge dem på lager, men det er gjort med nænsom hånd, og stadigvæk er det en helt enestående samling, LGBT Danmark’s medlemmer her har adgang til. Der er værker med mere end hundrede år på bagen, talrige bøger fra starten og midten af 1900-tallet, da homoseksualitet blev beskrevet på en meget anden måde end i dag, og samtidig de nyere og nyeste bøger.

Bibliotekets katalog er også kommet på internettet i form af katalogtjenesten LibraryThing.

Biblioteksgruppen

Som på de fleste andre biblioteker er lånetiden en måned – med mulighed for forlængelse. Hvis der ikke afleveres til tiden, sender vi en mail eller sms.

Biblioteket er gennem alle årene blevet drevet af en gruppe af frivillige, som på et fællesmøde en gang om måneden tilrettelægger arbejdet og fordeler opgaverne. Der holdes også sommerudflugt og julefrokost.

I gennem årene har en markant aktivitet været de mange forfatteraftener, hvor biblioteket har sat fokus på den bøsse/lesbiske kultur og litteratur. Der har bl.a. været arrangementer med Christian Kampmann, Martin Elmer, Curt Lindstrøm, Carsten Nagel, Bente Clod, Anne Strandvad, Karsten Skawbo, Wilhelm von Rosen, Henning Bech, Karin Lützen, Dag Heede og Daniel Tsang, Leonora Christina Skov, Abelone Koppel, Knud Heickendorff, Tomas Lagermand Lundme, Morten Kirkskov og Maria Gerhardt.