Viden og materialer

  • – LGBT Biblioteket, der er LGBT Danmarks eget bibliotek. Biblioteket understøtter LGBT Danmarks oplysningsarbejde ved at indsamle, formidle og tilgængeliggøre litteratur, der beskæftiger sig med lgbt-området, samt ved at hjælpe skoleelever, studerende og forskere med råd og vejledning til opgaver og forskningsprojekter. Biblioteket afholder desuden åbne forfatteraftener med danske lgbt-forfattere.
  • – LGBT Ordbogen, som er LGBT Danmarks hjælp til alle, der arbejder med lgbt++ spørgsmål, og som har brug for viden og afklaring om de mange begreber, der findes på lgbt-området.
Webportalen, www.lgbtnet.dk, som vedligeholdes og opdateres af LGBT Danmark, indeholder materiale og informationer om lgbt-forhold og –emner i Det globale syd samt en række internationale konventioner og rekommendationer.

Panbloggen var indtil april 2018 LGBT+ Danmarks websted til dokumentation af vores politiske arbejde og den politiske udvikling på lgbt-området i øvrigt, både i Danmark og internationalt. Her kan du blandt andet finde:
  • de mange høringssvar foreningen har afgivet i forbindelse med ny lovgivning
  • vores korrespondance med ministre og myndigheder
  • pressemeddelelser
  • pjecer, præsentationer og rapporter
  • oversigtsartikler om politiske emner

LGBT Danmark har udgivet en håndbog, om hvordan man arbejder med køns- og seksuelle minoriteter i udviklingsarbejdet.

Håndbogen kan downloades fra webportalen på dansk: Håndbog om seksuel orientering og kønsidentitet i udviklingssamarbejde eller engelsk: Sexual Orientation and Gender Identity in Development Cooperation.