Frivillig i LGBT Danmark: Ask

39ccb9760c

Aktiv i LGBT Ungdom – Ask Ulrich Petersen

Hvor længe har du været aktiv i LGBT Danmark?
– Jeg blev aktiv i LGBT Ungdoms gå-ud-gruppe efter sommerferien 2009. Jeg havde nemlig hørt et foredrag fra dem i grundskolen, og jeg tænkte, at det var et godt sted for mig at starte.

Hvorfor valgte du at engagere dig i LGBT Danmark?
– Jeg valgte at engagere mig i arbejdet, da jeg syntes, der var nogle forhold i samfundet, som ikke var i orden. Der var en måde at se på lgbt-personer, en måde at tale om ‘os’ på, som jeg ikke fortsat kunne ignorere – så det måtte jeg være med til at ændre.

Hvilken type arbejde laver du i LGBT Danmark?
– Mit arbejde i LGBT Danmark bevæger sig lige så stille væk fra fronten, og mere tilbage i systemerne. Jeg sidder og er med til at forme nye grupper, tage valg om nye retninger, forhåbentligt til foreningens bedste. Derudover er jeg aktiv i et væld af grupper spændende fra introgruppen og diverse undervisningsorienteret arbejde til LGBT Danmarks kommunikationsgruppe.

Hvad laver du til hverdag?
– Til hverdag er jeg lærerstuderende ved Institut for Skole og Læring på Professionshøjskolen Metropol. Her er jeg i gang med at blive dansklærer, men med et fremtidigt fokus. Så jeg render rundt og leger med apps, tablets, smartboards, smartphones osv. – det er rigtig spændende!

Hvilke af LGBT Danmarks mærkesager brænder du særligt for – og hvorfor?
– Jeg brænder stadig stærkere for begrebet køn, og alt hvad der dertil hører. I LGBT Ungdom arbejder vi meget med undervisning, og gennem det sidste lange stykke tid har vores måde at udføre undervisning på været under kraftig revision.

Revisionen har vi fået nogle rigtig fine resultater ud af, og vi underviser nu mere i køn og problemer med ikke at opfylde handlinger funderet i normerne omkring/for ens biologiske køn, frem for seksuel orientering. Vi åbner op frem for at snævre ind.

Derudover brænder jeg rigtig meget for LGBT Danmark og Ungdom som organisation. Det er en ældre en af slagsen, men det ændrer ikke ved eksistensgrundlaget. Hvordan viser vi omverdenen den ekspertise, det drive og den organisation, som ligger og lurer bag murene på Nygade 7, og kan vi gøre det bedre, end vi allerede gør.