Uganda

Tba.

Nyheder
Vi bruger LILO-metoden

LGBT Danmark benytter den testede og anerkendte LILO-metode. LILO står for Looking in, Looking out. Metoden omfatter undervisning og træning gennem forskellige kurser og sparring af forskellig varighed. LILO har til formål at styrke LGBT-personer personligt (LILO Identity), styrke kommunikation om LGBT-emner til venner, familier og i lokalsamfundet (LILO Voice) og skabe bro mellem LGBT- personer og det omgivende samfund (LILO Key Populations). Hertil kommer uddannelse af rådgivere (LILO Counseling) og et længerevarende forløb med organisationsudvikling, opbygning og styrkelse af LGBTI organisationer og individuel coaching af ledere (LILO Organisational Literacy). 

LILO Identity
På dette tre dages kursus får LGBT-personer mulighed for at tale om det, som er sket (looking back); se på de ting, der foregår indeni personen (looking in); se på verden omkring dem (looking outwards) og endelig kigge fremad (looking forward) for på en sikker, tryg og positiv måde at kunne bevæge sig ud i fremtiden.

LILO Voice
Voice er en workshop for lokale LGBT-aktivister, som ønsker at arbejde for et bedre liv med lige rettigheder og lige muligheder for LGBT’ere. Workshoppen giver deltagerne konkrete kommunikationsværktøjer, så de på en positiv og anerkendende må kan håndtere svære emner som seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk i et lokalsamfund, hvor disse ses ned på og undertrykkes. 

LILO Key Populations
Dette kursus er ligesom LILO Voice, bortset fra at målgruppen her er mulige allierede ikke-LGBT personer, der i deres professionelle liv kommer i berøring med LGBT-personer. Kurset har til hensigt at nedbryde fordomme hos sundhedspersonale, politi, menneskerettighedsforkæmpere, jurister og andre. Der er brug for disse gruppers støtte, hvis LGBT-personer på længere sigt skal kunne bekæmpe diskrimination i samfundet som helhed. 

LILO Counselling
Kurset i rådgivning tilbydes deltagere fra LILO Identity, som er særligt egnede til at lytte til og yde støtte til andre LGBT-personer. Gennem et 5-dages kursus trænes de i enkle rådgivningsteknikker og ansættes derefter i de enkelte organisationer som rådgivere.


LILO 
Organisational Literacy
Vi styrker medarbejdere i lokale LGBTI-organisationer, så de bedre kan drive organisationen. Herunder ligger undervisning i, hvordan en organisation kan opbygges, drives og ledes effektivt, så den på mest effektive måde kan begrænse menneskerettighedskrænkelser, hadforbrydelser og diskrimination. Der ligger også et individuelt coaching forløb for 1-2 af organisationernes ledende personer.