Tunesien

LGBT’er lever i frygt og isolation I Tunesien er det at være LGBT+ en daglig kamp. At udtrykke seksualitet eller kønsidentitet, der varierer fra normen, kan føre til overgreb og diskrimination. Den tunesiske straffelov straffer sodomi og kvinder, der har sex med kvinder, med fængsel i op til tre år.
Lovgivningen er med til at stigmatisere, ekskludere og øge risikoen for vold fra familiemedlemmer, naboer, skolekammerater og tilfældige på gaden.
At skulle skjule, hvem man er, og leve i konstant frygt, forringer levevilkårene for LGBT+ personer i Tunesien. Mange lever i isolation, i udkanten af samfundet og mistrives psykisk på grund af depression, angst og stress.

LGBT Danmark skaber frifrum LGBT Danmark har fået økonomisk støtte fra Det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram (tidl. Det Arabiske initiativ) til en femårig indsats for LGBT-rettigheder i Tunesien. Projektet i Tunesien går på to ben. For det første arbejder LGBT Danmark for at styrke de lokale organisationer, så de kan fungere organisatorisk. Alt fra projektledelse til økonomistyring og organisering får de input til. LGBT. Den anden del af projektet går ud på, at styrke LGBT’ers selvværd gennem uddannelse, om hvad det vil sige at være LGBT. Projektet giver LGBT’er mulighed for at møde ligesindede, så isolation bliver brudt.

Vi samarbejder med Projektet gennemføres i samarbejde med den tunesiske organisation Mawjoudin, som arbejder for at sikre retten til at udtrykke seksuel orientering og kønsidentitet. Det sker gennem at styrke LGBT+ personer individuelt og deres evner til selv at skabe forandringer. Du kan læse mere om Mawjoudin på www.majoudin.org eller på Facebook.
Hvis du er interesseret i at vide mere om projektet, kan du sende en mail på engelsk, fransk eller arabisk til Abir Bourkornine.

In 2017, tilsluttede LGBT Danmark sig The Danish Arab Partnership program, hvilket er Danmarks samarbejdsprogram i Mellemøsten og Nord Afrika.

I forbindelse med DAAP bidrager vi til ligestillingsprogrammet, der er med til at styrke indsatsen i regionen for at sikre ligestilling mellem kønnene, med fokus på Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan.

Programmet løber indtil 2021, hvor vi, i Danmark, samarbejder Danner, Sex og Samfund, Kvinderådet and Kvinfo.

Publikationer En sammenslutning af tunesiske LGBT organisationer har lavet følgende rapport over menneskerettighedssituationen i landet: Rapport-UPR-LGBT

Artikel om arbejdet i Tunesien: Joint effort to empower the LGBT+ commuity in Tunesia

Nyheder

Udenrigsministeriet øger støtten til LGBT Danmarks arbejde i Tunesien
Tunesiske LGBT’ere får hjælp fra Danmark

LGBT Danmark benytter den testede og anerkendte LILO-metode. LILO står for Looking in, Looking out. Metoden omfatter undervisning og træning gennem forskellige kurser og sparring af forskellig varighed. LILO har til formål at styrke LGBT-personer personligt (LILO Identity), styrke kommunikation om LGBT-emner til venner, familier og i lokalsamfundet (LILO Voice) og skabe bro mellem LGBT- personer og det omgivende samfund (LILO Key Populations). Hertil kommer uddannelse af rådgivere (LILO Counseling) og et længerevarende forløb med organisationsudvikling, opbygning og styrkelse af LGBTI organisationer og individuel coaching af ledere (LILO Organisational Literacy).

LILO Identity
På dette tre dages kursus får LGBT-personer mulighed for at tale om det, som er sket (looking back); se på de ting, der foregår indeni personen (looking in); se på verden omkring dem (looking outwards) og endelig kigge fremad (looking forward) for på en sikker, tryg og positiv måde at kunne bevæge sig ud i fremtiden.
LILO Voice
Voice er en workshop for lokale LGBT-aktivister, som ønsker at arbejde for et bedre liv med lige rettigheder og lige muligheder for LGBT’ere. Workshoppen giver deltagerne konkrete kommunikationsværktøjer, så de på en positiv og anerkendende må kan håndtere svære emner som seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk i et lokalsamfund, hvor disse ses ned på og undertrykkes.
LILO Key Connect
Dette kursus er ligesom LILO Voice, bortset fra at målgruppen her er mulige allierede ikke-LGBT personer, der i deres professionelle liv kommer i berøring med LGBT-personer. Kurset har til hensigt at nedbryde fordomme hos sundhedspersonale, politi, menneskerettighedsforkæmpere, jurister og andre. Der er brug for disse gruppers støtte, hvis LGBT-personer på længere sigt skal kunne bekæmpe diskrimination i samfundet som helhed.
LILO Counselling
Kurset i rådgivning tilbydes deltagere fra LILO Identity, som er særligt egnede til at lytte til og yde støtte til andre LGBT-personer. Gennem et 5-dages kursus trænes de i enkle rådgivningsteknikker og ansættes derefter i de enkelte organisationer som rådgivere.
LILO Organisational Literacy
Vi styrker medarbejdere i lokale LGBTI-organisationer, så de bedre kan drive organisationen. Herunder ligger undervisning i, hvordan en organisation kan opbygges, drives og ledes effektivt, så den på mest effektive måde kan begrænse menneskerettighedskrænkelser, hadforbrydelser og diskrimination. Der ligger også et individuelt coaching forløb for 1-2 af organisationernes ledende personer.