Tanzania

Vi kæmper for lige rettigheder I Tanzania er det forbundet med stor risiko for LGBT personer at fortælle om og udleve sin seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk. Overgreb og udstødelse er bare noget af det, som man kan blive udsat for i det østafrikanske land. Ifølge den tanzanianske straffelov kan mænd få 14 års fængsel for sex med en anden mand. Selvom loven heldigvis sjældent bliver brugt, er det en overhængende trussel, som kan bruges til at afpresse og undertrykke LGBTI-personer. Når man lever under et konstant pres, er der stor risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst, depression og stress. Dette kaldes minoritetsstress, og bekæmpelse af minoritetsstress er én af projektets store hovedformål.

Samarbejdspartnere Projektet udføres i tæt samarbejde med Positive Vibes Trust (Namibia), der har udviklet de metoder, vi arbejder med. På grund af sikkerhedssituationen i Tanzania, kan vi ikke nævne vores samarbejdspartnere i landet direkte her. Vi kan dog sige så meget, som at vi arbejder sammen med en lille håndfuld organisationer, der tilsammen repræsenterer både lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.
Projektet støttes af Det Obelske Familiefond og Civilsamfund i Udvikling (CISU). Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakteprojektleder Nicole Scharf på nicole@lgbt.dk

Publikationer LGBT Danmarks egen baggrundsrapport baseret på en kortlægning af situationen for LGBT personer i landet: Stronger Voices Summary Final.

En analyse af det organisatoriske landskab udarbejdet af UHAI: The other Tanzanians – Landscape Analysis of the human rights of sex workers & LGBTI communities in Tanzania 2015-2016

En rapport fra Human Rights Watch om menneskerettighedskrænkelser i landet: Treat us like human beings
Nyheder POLITIKEN: Transkønnet tanzanianer: jeg var alene i den forkerte krop
POLITIKEN: Anholdelser og forbud mod glidecreme bør vi tage ulandsstøtten fra homofobiske Tanzania
MODKRAFT: Pludselig handlede det ikke længere om mig selv

Vi bruger LILO-Metoden LGBT Danmark benytter den testede og anerkendte LILO-metode. LILO står for Looking in, Looking out. Metoden omfatter undervisning og træning gennem forskellige kurser og sparring af forskellig varighed. LILO har til formål at styrke LGBT-personer personligt (LILO Identity), styrke kommunikation om LGBT-emner til venner, familier og i lokalsamfundet (LILO Voice) og skabe bro mellem LGBT- personer og det omgivende samfund (LILO Key Populations). Hertil kommer uddannelse af rådgivere (LILO Counseling) og et længerevarende forløb med organisationsudvikling, opbygning og styrkelse af LGBTI organisationer og individuel coaching af ledere (LILO Organisational Literacy).

LILO Identity
På dette tre dages kursus får LGBT-personer mulighed for at tale om det, som er sket (looking back); se på de ting, der foregår indeni personen (looking in); se på verden omkring dem (looking outwards) og endelig kigge fremad (looking forward) for på en sikker, tryg og positiv måde at kunne bevæge sig ud i fremtiden.
LILO Voice
Voice er en workshop for lokale LGBT-aktivister, som ønsker at arbejde for et bedre liv med lige rettigheder og lige muligheder for LGBT’ere. Workshoppen giver deltagerne konkrete kommunikationsværktøjer, så de på en positiv og anerkendende må kan håndtere svære emner som seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk i et lokalsamfund, hvor disse ses ned på og undertrykkes.
LILO Connect
Dette kursus er ligesom LILO Voice, bortset fra at målgruppen her er mulige allierede ikke-LGBT personer, der i deres professionelle liv kommer i berøring med LGBT-personer. Kurset har til hensigt at nedbryde fordomme hos sundhedspersonale, politi, menneskerettighedsforkæmpere, jurister og andre. Der er brug for disse gruppers støtte, hvis LGBT-personer på længere sigt skal kunne bekæmpe diskrimination i samfundet som helhed.
LILO Counselling
Kurset i rådgivning tilbydes deltagere fra LILO Identity, som er særligt egnede til at lytte til og yde støtte til andre LGBT-personer. Gennem et 5-dages kursus trænes de i enkle rådgivningsteknikker og ansættes derefter i de enkelte organisationer som rådgivere.
LILO Organisational Literacy
Vi styrker medarbejdere i lokale LGBTI-organisationer, så de bedre kan drive organisationen. Herunder ligger undervisning i, hvordan en organisation kan opbygges, drives og ledes effektivt, så den på mest effektive måde kan begrænse menneskerettighedskrænkelser, hadforbrydelser og diskrimination. Der ligger også et individuelt coaching forløb for 1-2 af organisationernes ledende personer.