AURA

Formål

Med midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond og Dansk Tennis Fond, har LGBT Danmark igangsat et landsdækkende initiativ målrettet unge, der bryder med normer for køn og seksuel orientering.

Projektet skal skabe et veldokumenteret og bæredygtigt tilbud, som hos unge LGBT+ personer kan reducere og forebygge ensomhed og psykisk mistrivsel samt afbøde den negative effekt af stigmatisering.

Formålet er at øge trivslen hos LGBT-unge ved at styrke deres egne ressourcer og livsmestring via fællesskab og inklusion. Tilbuddet skal give unge LGBT+’ere mod på og redskaber til at leve et liv med gode relationer, psykisk og fysisk sundhed og deltagelse i samfundet.

I første omgang handler det om at etablere fysiske mødesteder i forskellige byer i Danmark, hvor unge kan møde ligesindede og udvide deres netværk med unge, der har samme erfaringer som dem selv. Mødestederne skal fungere som fristeder for de unge, hvor de kan opleve tryghed og anerkendelse for hele deres person. Mødestederne faciliteres af unge voksne og kaldes AURA. Et sådant mødested er allerede etableret i København.

Metode

Som en del af projektet, vil LGBT Danmark gennemføre en metodeudvikling, der baserer sig på inklusion og tryghed for målgruppen. Metoderne skal bruges i de enkelte afdelinger af AURA samt tilbydes kommunale medarbejdere i den borgernære velfærd, som fx i skolerne, sundhedssystemet, institutioner, etc.

Samarbejdspartnere

Initiativet igangsættes i efteråret 2017, hvor LGBT Danmark begynder arbejdet med at opbygge samarbejder med kommuner mhp. at etablere initiativet lokalt.

Udover at indgå samarbejde med kommuner, er det vigtigt for LGBT Danmark at gode og allerede etablerede kræfter lokalt engageres og inviteres med ind i processen.

Afdelingen af AURA – København samarbejder med en bred vifte af LGBT-initiativer i København, som fx MIX Skolefilm, Sabaah og Normstormerne.

Det er hensigten at danne samme samarbejder lokalt for hver afdeling.

Kontakt

Hvis man vil høre mere om projektet og er interesseret i samarbejde, er man velkommen til at kontakte projektleder ved LGBT Danmark, Andreas Beck Kronborg på  e-mail.

Nyheder

Café AURA får ny visuel identitet og ændrer samtidig lidt i navnet
Kig forbi – CAFE AURA
A.P. Møller-fond støtter LGBTQ-unge
Jonas, 17 år og homoseksuel i provinsen: 'De råber bøsse, og at jeg er klam'
Go’ morgen Danmark – Homo i provinsen
Den A.P. Møllerske Støttefond støtter ”AURA”-fællesskaber for LGBT+ unge i provinsen