Projekter

40 procent af alle LGBT-personer er ikke ude af skabet på arbejdspladsen på grund af direkte eller indirekte diskrimination. Det skaber psykisk mistrivsel, nedsætter ydeevnen og skader fællesskabet. Det Empatiske Arbejdsmarked har til mål at bekæmpe diskrimination gennem forandringer på arbejdspladsen.

Generelt står det skidt til for LGBT-personers frihedsrettigheder på det afrikanske kontinent. I flere lande er der dødsstraf for sex mellem to personer af samme køn, mens andre straffer med op til livstid i fængsel, hvilket i nogle lande er det samme som en dødsstraf.

LGBT Danmark kæmper for lige rettigheder i Tanzania, Tunesien, Uganda, hvor LGBT-personer bliver undertrykt. Vi arbejder for at styrke LGBT-personer, organisationer og lokalsamfund, så alle disse tre niveauer kan være med til at stoppe diskrimination og overgreb. Vi reducerer stress hos LGBT-personer og giver dem et trygt netværk. Vi opbygger lokale LGBT-organisationer, så de kan arbejde mere professionelt for LGBT-rettigheder. Og så medvirker LGBT Danmark til at støtte lokalsamfund og især familier til LGBT-personer. Vi gør dem stærkere, så de selv kan skabe positiv forandring for dem selv og i deres samfund.

Siden 2013 har LGBT Danmark været engageret med LGBT-bevægelsen i Tanzania, hvor sex med én af samme køn kan give op til 14 års fængsel. Vi har opbygget et godt og tæt samarbejde med de væsentligste organisationer, der kæmper for LGBT-personers rettigheder i landet. Projektet i Tanzania er landsdækkende, og har til formål at opbygge selvværd blandt LGBT-personer, skabe netværk og styrke LGBT organisationernes kapacitet.

LGBT Danmark har siden 2014 været især engageret i de landlige områder i Uganda. I Uganda er sodomi forbudt og kan medføre op tillivstid i fængsel. Samtidig er hadforbrydelser meget udbredte og meget voldelige. Det er ikke usædvanligt at LGBT-aktivister bliver voldeligt overfaldet, og nogle gange er det med døden til følge. Det er heller ikke ualmindeligt at LGBT-personer bliver sat tilbageholdt, og der findes også eksempler på voldtægter som omvendelsesmetode.

Projektet i Tunesien et det seneste skud på LGBT Danmarks internationale stamme. I Tunesien er det forbudt at have sex med en af samme køn. Bliver man dømt er straffen op til 3 års fængsel og en bøde på cirka 4000 kroner. Transkønnede bliver derudover diskrimineret på baggrund af akhlek hamida-loven, som betyder loven om god opførsel. Hertil kommer generel afpresning, tortur og hadforbrydelser fra samfundet. Vi arbejder lige som i Tanzania og Uganda med LILO-metoden for at styrke lokale LGBT-aktivister, organisationer og lokalsamfund.