Seksualitet

Bredt begreb om næsten alt, der har at gøre med kønsliv og kønsdrift.

Seksualitet kan have biologiske, fysiske, emotionelle eller spirituelle aspekter: Det biologiske og fysiske kan dreje sig om det rent nydelsesmæssige i at dyrke seksuelle aktiviteter med sig selv eller med andre, men kan for nogle også dreje sig om de reproduktive funktioner; emotionelt om det bånd, der eksisterer mellem personer og som udtrykkes gennem dybe følelser og kropslig intimitet, som bygger på kærlighed, tillid og omsorg; spirituelt om personers spirituelle forbindelse til andre.

Seksualitet påvirker og er påvirket af kulturelle, politiske, lovmæssige og filosofiske aspekter af livet. I modsætning til seksuel orientering.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®