X0/XY, X/XY mosaicisme

Kønskromosomfejl, hvor personen både har celler med normale mandlige kønskromosomer og celler med kønskromosomer, som svarer til det, man ser hos piger med Turners syndrom. Kromosomfejlen kan enten være fundet gennem undersøgelser under graviditeten, eller den kan være fundet efter fødslen, ofte pga. afvigelser i Læs mere …