Påbudt seksualitet

Antagelsen om, at alle personer bør have eller bør ønske at have sex (af den socialt anerkendte slags). Antagelsen er noget, vi som personer er pålagt af udefrakommende normer, og er forskelligt fra begrebet seksualitet, der opdages indefra. Begrebet antyder, at du skal have sex, Læs mere …

Packer

Eng. betegnelse for en penislignende genstand eller penisattrap, som en del transmænd anvender for at give en bule i buksen og følelsen af at have en penis. [Se også: Binder. Gaff. Harness. Passere. Transition.]

Pandemiseksuel

Person med en non-binær kønsforståelse, der er seksuelt tiltrukket af personer uanset disses køn, men ikke oplever denne tiltrækning, før de har dannet et stærkt følelsesmæssigt bånd til en anden. Begrebet er en sammentrækning af ordene ”panseksuel” og ”demiseksuel”. [Se også: Krydsorientering. Seksuel orientering; Seksuel Læs mere …

Pankønnet

Et begreb, der beskriver personer, der føler, at deres kønsidentitet ikke kan kendetegnes som hverken mand eller kvinde. Pankønnede føler, at de ikke passer ind i binær kønsforståelse, men føler, at de er et blandet køn (både mandligt og kvindeligt) eller et tredje køn. Kommer Læs mere …

Panromantisk

Person med en non-binær kønsforståelse, der er romantisk tiltrukket af personer uanset disses køn. Ofte er den, der identificerer sig som biromantisk også panromantisk. [Se også: Romantisk orientering. Romantisk tiltrækning.]

Panseksuel

Person med en non-binær kønsforståelse, der er seksuelt tiltrukket af personer uanset disses køn, og som selv identificerer sig som panseksuel. Der er nogen debat om, hvorvidt biseksualitet og panseksualitet kan sammenstilles, hvilket ligger i de enkelte personers individuelle definition af førstnævnte. Ifølge nogen er Læs mere …

Parafili

Sexologisk og psykologisk betegnelse, der beskriver seksuel drift forbundet med særlige objekter, situationer eller individer, særligt sådanne som kan forstyrre muligheden for gensidig kærlighed. Parafil adfærd (f.eks. pædofili, zoofili, seksuel sadisme og exhibitionisme) kan være ulovligt. Der er dog ikke enighed om præcise grænser mellem Læs mere …

Pas

Officielt legitimationsbevis, der bruges som dokumentation for indehaverens nationalitet og identitet ved rejse til andre lande.  Indeholder bl.a. kønsbetegnelse.

Passere

Henviser til en persons evne til at blive opfattet som enten en ciskønnet mand eller en ciskønnet kvinde. Det at passere diskuteres især af transpersoner, idet det at blive antaget for at være ciskønnet kan skærme for diskrimination. Det at passere og snakken derom er Læs mere …

Passing

Eng. udtryk for at ”gå for at være” eller ”passere”. [Se også: Passere.]

Passiv

Person, der kan lide at blive penetreret ved analt samleje med andre snarere end at penetrere. Nogle personer kan også skiftevis være aktive og passive (versatile), og nogle benytter sig slet ikke af analt samleje. Eng. udtryk ”bottom”. [Se også: Analsex.]

Pater est-reglen

Formodningsregel om, at en ægtemand er far til et barn født af hans hustru. Pater est-reglen er latinsk og lyder: Pater est quem nuptiae demonstrant. Formodningsreglen er todelt: At hustruen har haft samleje med ægtemanden på barnets undfangelsestidspunkt At ægtemanden er fader til barnet. Ved en Læs mere …

Patologisering

Tilføje noget til en sygdomsdiagnosefortegnelse, dvs. at betragte det som en sygdom. Modsat af depatologisering.

PDA

Eng. initialord for Public display of affection (offentlig udfoldelse af kærlighed).

Penektomi

Operativ fjernelse af penis. [Se også: Bottom surgery.]

Penetration

Seksuel handling udført ved, at den ene part fører sin penis (evt. en dildo eller lign.) ind i den andens vagina eller endetarm via lukkemusklen, anus. [Se også: Analsex.]

Penis

Mandligt kønsorgan. [Se også: Primære kønskarakterer. Primære kønsorganer.]

Personlige pronominer

Han, ham, hans   Hun, hende, hendes   Hen, hem, hens – kønsneutralt pronomen Betydning 1: Erstatter ”hun eller han”, ”vedkommende” eller ”nogen af ukendt køn.” Eksempel 1: ”Hvis en elev vil klage, skal hen først gå til skolelederen.” Betydning 2: Refererer til en person Læs mere …

Personnummer

Med ganske få undtagelser skal alle personer i Danmark have et personnummer for entydig identifikation. Personnummeret består af 10 cifre, hvoraf de første seks angiver personens fødselsdag, begyndende med fødselsdatoen, derefter fødselsmåneden og til slut fødselsåret uden angivelse af århundrede. De sidste fire cifre er Læs mere …

Petplay

Eng. udtryk for rollespil, sædvanligvis seksuelt, der omfatter en ejer og et ”husdyr” eller ”kæledyr”. Den dominante i forholdet spiller ejeren, mens den submissive i forholdet spiller ”husdyret”. [Se også: BDSM. Kink. Kinky.]

Phalloplastik

Operativ tildannelse af en penis. Det er en meget vanskelig operation og det færdige resultat lader noget tilbage at ønske. [Se også: Bottom surgery. KtM. Transperson.]

Platonisk tiltrækning

En persons ønske om et venskab med en bestemt anden person uden en interesse i noget romantisk eller seksuelt med denne person. Begrebet benyttes mest i det aseksuelle miljø. Et platonisk crush på en anden person betegnes som et squish.

Polyamori

Samlivsform, hvor parterne med udtrykt accept har flere seksuelle og/eller romantiske forhold på samme tid. Det modsatte af monogami. [Se også: Åbent forhold.]

Polykønnet

Et begreb, der beskriver personer, der føler, at deres kønsidentitet består af mere end ét køn eller af en kombination af flere køn. Kommer af det eng. udtryk ”polygender”.