Narcissisme

Psykisk lidelse, hvor den erotiske drift rettes mod personen selv. En person, der lider af narcissisme kaldes for en narcissist.

Naturlig variation

Et udtryk, der anfører, at ikke kun det mest udbredte er normalt. Når det gælder seksuel orientering og kønsidentitet findes f.eks. lgbt-personer i alle samfund og alle kulturer, uanset hvad magthaverne eller majoriteten i det enkelte samfund siger. Nogle påstår f.eks. at homoseksuelle ikke findes i Læs mere …

Neutrois

Personer, der føler, at deres kønsidentitet er neutralt kønnet. Ofte, men ikke altid, indikerer begrebet et ønske om at skjule eller fjerne de kønskarakterer, der er knyttet til det køn, personen blev tildelt ved fødslen (f.eks. kønsorganer, bryster, krops- og ansigtsbehåring). Mange neutrois identificerer sig Læs mere …

Non op

Betegnelse om en transperson, der ikke ønsker, eller som ikke kan tåle at få en kønskorrigerende operation. Ses også stavet “nonop” og “non-op”. Kommer af det engelske ”non operative”.

Non-binær kønsforståelse

Forståelse af, at kønnet består af en stor variation af kønsidentiteter eller kønsudtryk, som ikke passer ind i en binær kønsforståelse. Inden for denne model anses køn som mere og andet end udelukkende mandligt og kvindeligt; en person kan identificere sig som begge, hverken-eller eller Læs mere …

Non-binær kønsidentitet

At definere sig som andet end mand og kvinde. Synonymt med ikke-binær kønsidentitet. Kommer af det eng. udtryk ”non-binary gender identity”. [Se også: Non-binær kønsforståelse.]

Nonkonformt køn

Betegnelse for adfærd, udseende og interesser, der ikke passer til de sociale forventninger til en persons ved fødslen tildelte køn. Det kan f.eks. være personer med interesser, der typisk forventes at findes hos det andet køn: En pige, der insisterer på at have kort hår Læs mere …

Nonlibidoist

Person, der ikke har nogen sexlyst og derfor ikke oplever seksuelle drifter eller begær af nogen art. Kommer af det eng. udtryk af samme navn. [Se også: Aseksualitets-typer. Seksuel lyst.]

Normal

Nogle mener, at det normale er alt, hvad flertallet er eller gør. Andre mener, at det normale er langt mere vidtspændende, at personer i det hele taget er forskellige og skal have lov til at være det. At noget er normalt er ikke det samme Læs mere …

Normativ

Begreb, der fastlægger hvordan noget skal udføres eller gøres. Opstår som følge af en standard eller norm. Kan også bruges som tillægsord, f.eks.: ”at tænke køn normativt”. [Se også: Cisheteronormativitet. Cisnormativitet. Heteronormativitet. Homonormativitet. Normer.]

Normer

De uskrevne regler, som bestemmer vores forestillinger om, hvad der er normalt og rigtigt. [Se også: Cisheteronormativitet. Cisnormativitet. Heteronormativitet. Homonormativitet. Normativ.]