MAAB

Eng. Initialord for Male-Assigned At Birth (tildelt hankøn ved fødslen). [Se også: Biologisk køn. DMAB. Ved fødslen tildelte køn.]

Mangfoldighed

Begreb, der bruges om og omfatter både de synlige og usynlige forskelle mellem personer såsom køn og kønsidentitet, alder, handicap, religion eller tro, etnisk baggrund, seksuel orientering, politisk overbevisning eller social baggrund.

Mangfoldighedspolitik

Del af personalepolitik, der beskriver hvordan virksomheden vil sikre inklusion af medarbejdere uanset mangfoldighedsparameter (f.eks. seksuel orientering og kønsidentitet). Vil ofte også indeholde en beskrivelse af styrken ved at have en mangfoldighed blandt medarbejderne.

Maskulinitet

Et sæt af egenskaber, karakteristika eller adfærd, som generelt anses som typiske eller passende for en mand. Forståelser og idealer om maskulinitet konstrueres socialt, men formes af såvel sociale som biologiske faktorer, og varierer kulturelt og historisk. [Se også: Femininitet. Kønsrolle.]

Mastektomi

Operativ fjernelse af bryster. [Se også: Topoperation.]

Master

Eng. udtryk for den dominerende person i et BDSM-forhold. Benyttes også i BDSM-kredse som synonym for ”dom”, ”dominant”, ”dominatrix”, ”mistress” og ”top”. [Se også: Bottom. BDSM. Kink. Kinky. Slave. Sub. Submissiv.]

Medfar

En mand, der er social forælder til et barn, hans mandlige partner er biologisk forælder til. En medfar kan blive juridisk forælder ved at stedbarnsadoptere barnet. Forskellen på reglerne for medmødre og medfædre skyldes, at den kvinde, der føder barnet, altid vil blive juridisk forælder Læs mere …

Medforælder

Samlebetegnelse for medfædre og medmødre. [Se også: Medfar. Medmor.]

Medmor

En kvinde, der er social forælder til et barn, hendes kvindelige partner har født. Begrebet er i 2013 indført i dansk lov med henblik på at ligestille medmødre og fædre. En medmor kan blive juridiske forælder til sit barn ved at anerkende forælderskabet (ved befrugtning Læs mere …

Menneskerettigheder

Menneskerettigheder er universelle, dvs. de gælder for alle uanset etnisk oprindelse, race, seksuel orientering, alder, køn, handicap, religion eller tro og er formuleret i juridisk bindende dokumenter kaldet konventioner: FN’s menneskerettighedserklæring (også kaldet Verdenserklæringen), Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Når Læs mere …

Menstruation

Blødning fra kvindens livmoder ud gennem skeden (vagina) i forbindelse med ægløsning. Hvis ægget ikke bliver befrugtet, frastødes det og menstruationen (blødningen) begynder.

Metoiodoplastik

Operativt indgreb hvor klitoris forstørres, så den kan illudere en meget lille penis. [Se også: Bottom surgery. KtM. Transperson.]

Metroseksuel

Modebevidst mand, der gør meget ud af at pleje sit udseende og ofte går til frisør, kosmetolog og i fitnesscenter. Den metroseksuelle mand kan af andre blive opfattet som en homoseksuel, men er det ikke nødvendigvis. Han elsker at pleje sig selv og nyder at Læs mere …

Mikroaggression

Subtil diskrimination, som man, når man tilhører en marginaliseret gruppe, støder på i hverdagen. [Se også: Hverdagsdiskrimination.]

Misandri

Had, fordomme eller modvilje mod mænd eller drenge. Misandri kan manifestere sig på mange måder, herunder seksuel diskrimination, nedgørelse af mænd, vold mod mænd og seksuel objektivisering af mænd. Ordet stammer fra de græske ord for ”had” (misos) og ”mand” (andros). Det sproglige modstykke til Læs mere …

Misogyni

Had, fordomme eller modvilje mod kvinder eller piger. Misogyni kan manifestere sig på mange måder, herunder seksuel diskrimination, nedgørelse af kvinder, vold mod kvinder og seksuel objektivisering af kvinder. Ordet stammer fra de græske ord for ”had” (misos) og ”kvinde” (gyne). Det sproglige modstykke til Læs mere …

Mistress

Eng. udtryk for den dominerende person, typisk en kvinde, i et BDSM-forhold. Benyttes også i BDSM-kredse som synonym for ”dom”, ”dominant”, ”dominatrix”, ”master” og ”top”. [Se også: Bottom. BDSM. Kink. Kinky. Slave. Sub. Submissiv.]

Mobning

En særlig form for aggressiv adfærd systematisk udført af en person eller gruppe mod en enkelt person. Mobning kan omfatte fysiske, verbale og følelsesmæssige overgreb og omfatter altid en intention om at skade den ramte. Spontant eller tilfældigt drilleri anses ikke for mobning. [Se også: Læs mere …

Model for primær og sekundær seksuel tiltrækning

Model for seksuel orientering, der som udgangspunkt opdeler seksuel tiltrækning og seksuel lyst i primære og sekundære former. Styrken ved denne model er, at den klart adskiller demiseksuelle fra både seksuelle personer og aseksuelle personer. De fire former er: Primær seksuel tiltrækning: Seksuel tiltrækning til Læs mere …

MOGAI

Eng. initialord for: “Marginalized Orientations, Gender Alignment and Intersex”. På dansk: Marginaliserede orienteringer, kønsjustering/-tilpasning og interkønnet.

MOGII

Eng. initialord for: “Marginalized Orientations, Gender Identity and Intersex”. På dansk: Marginaliserede orienteringer, kønsidentitet og interkønnet. Begrebet er foretrukket over MOGAI.

Monogami

Samlivsform, hvor personer har ét seksuelt og/eller romantisk forhold ad gangen. [Se også: Polyamori.]