Jordemoderklinik

Virksomhed, der beskæftiger jordemødre. Jordemødre er uddannet til at tilse gravide kvinder under graviditeten og til under fødslen at hjælpe kvinden med at bringe barnet til verden. I 1997 indførtes loven om kunstig befrugtning. Heri indførtes et forbud mod behandling af lesbiske og enlige. Loven Læs mere …

Juridisk forælderskab

En juridisk sammenknytning af barn og forælder. I lovgivningen tales om moderskab, faderskab og medmoderskab, og der er tale om slægtskab. Forælderskab fastlægges ved anerkendelse eller dom (og ved formodning i ægteskaber mellem personer af modsat køn – pater est-reglen). Slægtskabet styrer blandt andet arveforhold. Læs mere …

Juridisk køn

Det køn en person har i forhold til lovgivning og administration, og som er anført i CPR – Det Centrale Personregister. [Se også: CPR-nummer. Kønsbetegnelse. Kønsneutralt personnummer. Personnummer.]

Juridisk kønsskifte

Betegnelse for ændring af kønsbetegnelse, personnummer og fornavn i CPR – Det Centrale Personregister. [Se også: CPR-nummer.]