Identitet

En persons (eller en bestemt gruppes) bevidsthed om egen personlighed og individuelle særpræg. [Se også: Seksuel identitet.]

Ikke-binær kønsforståelse

Forståelse af, at kønnet består af en stor variation af kønsidentiteter eller kønsudtryk, som ikke passer ind i en binær kønsforståelse. Inden for denne model anses køn som mere og andet end udelukkende mandligt og kvindeligt; en person kan identificere sig som begge, hverken-eller eller Læs mere …

Ikke-binær kønsidentitet

At definere sig som andet end mand og kvinde. Synonymt med non-binær kønsidentitet. Kommer af det eng. udtryk ”non-binary gender identity”. [Se også: Ikke-binær kønsforståelse.]

Ikke-cishetero-person

Person, som ikke følger det sædvanlige mønster, men har en anden opfattelse af sit køn eller sin seksuelle orientering end flertallet, f.eks. en lgbt-person. [Se også: Kønsidentitet. Lgbt++.]

Ikke-monogami

En term for alle forhold, hvor personer har mere end ét seksuelt og/eller romantisk forhold ad gangen. Det kan være hemmeligt ikke-monogami (ofte kaldet utroskab), såvel som åbne former for ikkemonogami, f.eks. seksuelt åbne forhold og polyamori.

Indifferent aseksuel

Aseksuel person, der hverken har et ønske om at have sex eller nærer en særlig afsky over for dét, som vil få dem til at foretrække at undgå det. Dybest set, så er de neutrale over for tanken om personligt at deltage i seksuelle aktiviteter. Læs mere …

Indifferent aseksuel

Aseksuel person, der hverken har et ønske om at have sex eller nærer en særlig afsky over for dét, som vil få dem til at foretrække at undgå det. Dybest set, så er de neutrale over for tanken om personligt at deltage i seksuelle aktiviteter. Læs mere …

Intellektuel tiltrækning

En tiltrækning til en anden persons sind, intellekt, viden, færdigheder eller andre kognitive evner. Denne form for tiltrækning kan sameksistere sammen med andre former for tiltrækning, men kan også være den eneste form for tiltrækning mellem to personer i en bestemt sammenhæng, f.eks. mellem kolleger Læs mere …

Intergender

Eng. udtryk for personer, der føler, at deres kønsidentitet ikke kan beskrives klart som enten mand eller kvinde, men mere som værende ”mellem kønnene” eller som en kombination af kønnene. [Se også: Androgyn. Genderqueer. Non-binær kønsforståelse. Transkønnet.]

Interkøn

Hvad er interkøn? En interkønnet person er en, der har en medfødt variation i anatomisk køn. Kontoret for FN, højkommissær for menneskerettigheder, definerede det således tilbage i 2013: ”En interkønnet person er født med kønsanatomi, reproduktive organer og/eller kromosommønstre, som ikke passer med den typiske Læs mere …

Interkønnet

Person, der har en medfødt variation i anatomisk køn. Det vil sige variation i kønskromosomer og/eller kønshormoner og/eller primære kønskarakterer og/ eller sekundære kønskarakterer, der ikke kan defineres som entydigt maskulint eller feminint. F.eks. kan en interkønnet person have en interkønnet kombination af kønskromosomer, et interkønnet naturligt Læs mere …

Internaliseret fobi

En persons egne fordomme om sin kønsidentitet eller seksuelle orientering. F.eks.: En tilstand, hvor et individ har overtaget – eventuelt ubevidst – specifikke fobiske samfundsnormer. F.eks. internaliseret homofobi, som kan komme til udtryk ved, at homoseksuelle oplever følelser af skam eller tvivl vedrørende dem selv Læs mere …

Intersektionalitet

Hovedsageligt akademisk term, der bruges til at undersøge og/eller beskrive skæringspunkter mellem forskellige undertrykte grupper eller diverse undertrykkende eller diskriminerende systemer. Som eksempel kan nævnes individer, der pga. deres etnicitet og deres romantiske orientering, seksuelle orientering eller kønsidentitet, diskrimineres dobbelt og marginaliseres på to forskellige Læs mere …

Intetkønnet

Person, der i forhold til sin kønsidentitet ikke identificerer sig med noget køn (nogle foretrækker at bruge ordet ”akønnet” eller ”androgyn”, men i samme betydning). [Se også: Kønsneutral. Non-binær kønsforståelse.]