Hadefuld tale

Offentlige udtalelser og udtryk, som tilskynder til, fremmer eller retfærdiggør had, diskrimination eller fjendtlighed over for andre – typisk over for minoriteter. [Se også: Chikane. Diskrimination. Hadforbrydelse.]

Hadforbrydelse

En kriminel handling begået på grund af – eller ud fra en antagelse om – offerets race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering, køn, kønsidentitet, alder, handicap eller nationale sociale eller etniske oprindelse. Hadforbrydelsen kan bl.a. være af fysisk, psykisk eller verbal karakter, Læs mere …

Harness

Eng. udtryk for en sele eller lomme, der kan bruges til at holde en packer eller lign. på plads.

Hasbians

Amerikansk skældsord for en kvinde, der tidligere har haft en kvindekæreste, men nu har en mandekæreste. [Se også: Biseksuel.]

Hbt

Hbt: Svensk initialord for homoseksuel, biseksuel og transperson. [Se også: Lgbt.]

Hen, hän, høn

Eksempler på kønsneutrale stedord (pronomener) i de nordiske sprog. Dansk og andre germanske sprog bruger kønsbestemte stedord, mens finsk-ugriske sprog (f.eks. finsk, samisk, ungarsk) udelukkende har kønsneutrale stedord. F.eks. er høn en anden måde at skrive ”han/hun” (alternativt ”han eller hun”) på. Altså et ikkekønsspecifikt Læs mere …

Hermafrodit

Forældet betegnelse om en person født med kønsorganer, der er misdannede eller ikke entydigt maskulint eller feminint. Navnet stammer fra Grækenland, hvor man mente, at sådan en person var barn af de to guder Hermes og Afrodite. I dag anvendes betegnelsen intersex – på dansk Læs mere …

Herpes genitalis

Kønssygdom, der primært findes på kønsdelene og omkring anus men kan også findes andre steder for eksempel i mundhulen. Herpes genitalis forårsages af herpes simplex virus (HSV), en nær slægtning til det virus, der giver forkølelsessår.

Herskerteknikker

Måder indirekte at undertrykke og ydmyge modstandere på. Teknikkerne defineres som strategier for social manipulation, som en dominerende gruppe benytter for at fastholde en vis position i et allerede etableret eller ikke-eksponeret hierarki. De er formuleret i 1945 af den norske psykolog og filosof Ingjald Læs mere …

Hetero

Udtryk for en heteroseksuel person. Græsk oprindelse, der betyder ”forskellig” og er det modsatte af homo.

Heterofil

Person, der er romantisk og seksuelt tiltrukket af det andet køn. Ældre udtryk – nu bruges heteroseksuel og heteroromantisk. [Se også: Romantisk tiltrækning. Seksuel tiltrækning.]

Heterofleksibel

En situationsbestemt seksuel adfærd karakteriseret ved, at en person primært føler seksuel tiltrækning til personer af et andet køn end deres eget, men som til tider kan føle tiltrækning til personer med samme køn som dem selv. Det kan karakteriseres som ”overvejende hetero”. Nogle ser Læs mere …

Heteronormativitet

Beskriver en verdensopfattelse, hvor man antager, at heteroseksualitet er normen, og at alle er heteroseksuelle indtil det modsatte er bevist. [Se også: Cisnormativitet. Heterosexisme. Kønsroller. Normal. Normativ. Normer.]

Heteroromantisk

Person, der er romantisk tiltrukket af det andet køn.  En person kan være heteroromantisk, selv om pågældende er seksuelt tiltrukket af personer af samme køn – homoseksuel. [Se også: Romantisk orientering. Romantisk tiltrækning. Seksuel tiltrækning.]

Heteroseksuel

Person, som seksuelt, romantisk og/eller følelsesmæssigt udelukkende er tiltrukket af det andet køn. [Se også: Romantisk tiltrækning. Seksuel orientering. Seksuel tiltrækning.]

Heterosexisme

Diskrimination mod ikke-heteroseksuelle, som bygger på en udtalt eller underforstået tro på, at heteroseksualitet er bedre end eller det eneste korrekte i forhold til andre seksuelle orienteringer (religiøst, moralsk, socialt, følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt og/eller på anden vis begrundet); en bevidst eller ubevidst formodning om, at alle Læs mere …

Heterosocial

Person, der foretrækker venner/kammerater af modsat køn.

Hir, it, they, ze, zie, zir

Eksempler på kønsneutrale stedord (pronomener) i det engelske sprog. ”They” og ”it” er anerkendte ord, mens de øvrige ikke er det. [Se også: Høn, hän, hen.] .]

Hiv

Human immundefekt virus. Eng.: Human immunodeficiency virus. Hiv er et forstadie til aids. Overførsel af virus kan kun ske gennem seksuel kontakt, blodtransfusion, brug af andres sprøjtenåle eller ved overførsel fra mor til barn under graviditet, fødsel og amning. Personer smittet med hiv får en Læs mere …

Hjemmeinsemination

Insemination man selv foretager under private forhold og uden sundhedspersoners medvirken. Juridisk er der ingen forskel på hjemmeinsemination og samleje. [Se også: Jordemoderklinik.]

Homo

Udtryk for en homoseksuel person. Græsk oprindelse, der betyder ”det samme”, og er det modsatte af hetero.

Homo panic defense

Amerikansk begreb anvendt af forsvarsadvokater i forsvaret af personer, der har udøvet voldeligt overgreb på en homoseksuel person – typisk mod en bøsse. Personen, som har begået overgrebet eller dennes forsvarer, bruger begrebet som forklaring på og undskyldning for overgrebet. Som et eksempel kan nævnes Læs mere …

Homobryllup

Forkert, men ofte benyttet, betegnelse for samkønsægteskab. Personer, der indgår i samkønsægteskaber, identificerer sig ikke nødvendigvis som homoseksuelle, og derfor er begrebet misvisende. Kommer af det eng. og ligeledes misvisende udtryk ”gay marriage”.