Chicks with dicks

Eng. fortrinsvis pornografisk betegnelse for transkvinder med både bryster og penis. De har sædvanligvis fået kvindelige kønshormoner og ofte brystimplantater. Imidlertid har de ikke gennemgået nogen kønskorrigerende operation og er derfor fortsat i besiddelse af deres penis. [Se også: Shemale.]

Chikane

En uønsket optræden i relation til en persons race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering, køn, kønsidentitet, alder, handicap eller nationale, sociale eller etniske oprindelse, der finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, Læs mere …

Cis

Forstavelse til ord, der på den ene eller anden måde har med ciskønnede personer at gøre. Eksempler på sammensatte ord: Ciskønnet, cisheteroseksuel, cisnormativitet, cisheteronormativitet. Oprindelsen er latinsk, hvor ordet er en forstavelse til andre ord med betydningen: på samme side, på denne side. Det modsatte af Læs mere …

Cisheteronormativitet

Kombination af cisnormativitet og heteronormativitet, som usynliggør og marginaliserer personer, der ikke er ciskønnede og/eller heteroseksuelle. [Se også: Cisnormativitet. Heteronormativitet. Normativ. Normer.]

Cisheteroseksuel

Person, som føler sig som det køn, pågældende blev tildelt ved fødslen, og som tiltrækkes seksuelt og følelsesmæssigt af personer af det modsatte køn. [Se også: Ciskønnet. Heteroseksuel. Ved fødslen tildelte køn.]

Ciskønnet

Person, hvis oplevede køn og kønsudtryk svarer overens med det køn, personen blev tildelt ved fødslen. Mange vil samtidig leve op til de sociale forventninger knyttet til deres køn, mens nogle vil forholde sig kritisk til disse forventninger. Det modsatte af transkønnet. Kommer af det Læs mere …

Cisnormativitet

Social norm og institutionaliseret antagelse om, at alle mennesker er ciskønnede. Et sådan normsæt marginaliserer personer, der ikke er eller ikke identificerer sig som ciskønnede. [Se også: Binær kønsforståelse. Cisheteronormativitet. Heteronormativitet. Normativ. Normer. Ved fødslen tildelt køn.]

Cissexisme

Diskrimination mod ikke-ciskønnede, som bygger på en udtalt eller underforstået tro på, at det at være ciskønnet er bedre end eller det eneste korrekte i forhold til andre kønsidentiteter eller kønsudtryk (religiøst, moralsk, socialt, følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt og/eller på anden vis begrundet); en bevidst eller ubevidst Læs mere …

Cisvestisme

Trang til at iklæde sig tøj af ikke-passende karakter, men tilhørende ens eget køn.

Corrective rape

Eng. udtryk for en korrigerende voldtægt; en hadforbrydelse, hvor personer bliver voldtaget på grund af deres opfattede seksuelle orientering eller kønsidentitet. Den tilsigtede konsekvens af voldtægten, set fra gerningsmandens synspunkt, er at ændre offerets seksuelle orientering til heteroseksualitet eller at gennemtvinge en overensstemmelse med stereotype Læs mere …

Crush

Eng. udtryk for en i reglen midlertidig betagelse af en anden person eller en person, der er målet for en sådan betagelse. Et crush kan i visse tilfælde være en forløber for og derved antage karakter af en reel forelskelse.

Cølibat

Bevidst afholdenhed fra seksuelle aktiviteter, således at energien f.eks. kan rettes mod personlig eller spirituel vækst i stedet for mod fysisk tilfredsstillelse. [Se også: Seksuel trang.]