Åben

Når f.eks. en homoseksuel, biseksuel eller transperson er sprunget ud vedr. sin seksuelle orientering og/eller romantiske orientering og/eller kønsidentitet. Det modsatte af at være i skabet. Eng. udtryk ”out”.

Åbent forhold

Parforhold, hvor begge parter er enige om, at det er i orden at have seksuel kontakt med andre; i modsætning til utroskab. [Se også: Ikke-monogami. Monogami. Polyamori.]

Ace

Eng. slangudtryk for en aseksuel person.

Admirer

Eng. udtryk for en person, der føler sig seksuelt og/eller romantisk tiltrukket af transpersoner, men som sædvanligvis betragter sig som heteroseksuelle. Kaldes også tilbeder. [Se også: Romantisk tiltrækning. Seksuel tiltrækning. Transtiltrækning.]

Adoption

Et juridisk fastlagt forhold mellem et adoptivbarn og en voksen eller et ægtepar, kaldet adoptivforældre eller adoptanter. Når et par i et samkønnet forhold ønsker at adoptere et barn, har de siden 2010 kunnet prøves som adoptanter. Adskillige er godkendt, men få har fået mulighed Læs mere …

Afvisende aseksuel

Aseksuel person, der foretrækker at undgå deltagelse i seksuelle aktiviteter, men ikke er helt frastødt ved tanken. Kommer af det eng. udtryk ”averse asexual”. [Se også: Aseksualitets-typer.]

Aids

Erhvervet immundefektsyndrom. Eng.: Acquired immuno deficiency syndrome. Sygdommen aids betegner det fremskredne stadium af infektion med hiv. Tilstanden medfører en gradvis nedbrydning af kroppens immunsystem. Overførsel af virus kan ske gennem seksuel kontakt, blodtransfusion, brug af andres sprøjtenåle eller ved overførsel fra mor til barn Læs mere …

Aktiv

Person, der kan lide at penetrere ved analt samleje med andre snarere end at blive penetreret. Nogle personer kan også skiftevis være aktive og passive (versatile), og nogle benytter sig slet ikke af analt samleje. Eng. udtryk ”top”. [Se også: Analsex.]

Akønnet

Person, der ikke identificerer sig med noget køn. Hos akønnede (også omtalt som “kønsneutrale”) stemmer det ved fødslen tildelte køn ikke nødvendigvis overens med deres kønsidentitet. Ofte interesserer disse personer sig ikke for det køn, der blev dem tildelt ved fødslen og søger et androgynt Læs mere …

Allieret

Cisheteroseksuel person, der arbejder for lgbt-rettigheder. Nogle er selv relateret til lgbt-personer, nogle er venner, mens andre er dedikeret til lighed og retfærdighed. Kommer af det engelske udtryk ”straight ally”.

Alloseksuel

Fællesbetegnelse for personer, der jævnligt oplever seksuel tiltrækning, dvs. dem, der ikke identificerer sig som aseksuelle eller gray-A. Bruges som regel i samtaler, hvor alloseksuelle personer skelnes fra aseksuelle, eller hvor deres privilegier bliver fremhævet, f.eks.: ”De fleste reklamer appellerer til alloseksuelle personer og inkluderer Læs mere …

Amatonormativitet

Antagelsen om, at et eksklusivt, romantisk forhold er normalt at indgå i, og at et sådant forhold er et universelt mål i sig selv. Et sådant forhold er normativt i den forstand, at det oftest behandles som overlegent, mere værdifuldt og mere nødvendigt end venskaber Læs mere …

Ambiromantisk

Person med en non-binær kønsforståelse, der er romantisk tiltrukket af personer uanset disses køn, eller person, der er romantisk tiltrukket af personer med en non-binær kønsidentitet. Der er delte meninger om, hvorvidt ambiromantisk skal forstås på den ene eller anden måde, men førstnævnte betydning benyttes Læs mere …

Ambiseksuel

Person med en non-binær kønsforståelse, der er seksuelt tiltrukket af personer uanset disses køn, eller person, der er seksuelt tiltrukket af personer med en non-binær kønsidentitet. Der er delte meninger om, hvorvidt ambiseksuel skal forstås på den ene eller anden måde, men førstnævnte betydning benyttes Læs mere …

Analsex

Seksuel akt udført ved, at den ene part fører sin penis (evt. en dildo eller lign.) ind i den andens endetarm via lukkemusklen, anus. Bliver ofte forbundet med sex mellem bøsser (som dog også dyrker andre former for sex), men er også ret almindeligt mellem Læs mere …

Andrenogenitalt syndrom

Medfødt arvelig interkønnet variation, der forårsager fejl i produktionen af hormoner fra binyrebarken. Der fremkommer en overproduktion af mandlige kønshormoner (androgener) samtidig med en mangel på binyrebarkhormon (kortisol). For drenge betyder det en tidlig forstørrelse af penis og øget kropsbehåring, mens det for piger medfører Læs mere …

Androfil

Person, der – uanset eget køn – er romantisk og seksuelt tiltrukket af mænd. Kommer af det græske ord Andro, som betyder ”mand” eller ”maskulin”. [Se også: Romantisk tiltrækning. Seksuel tiltrækning.]

Androfili

Tiltrækning til mænd eller mandlighed. En mand, der er androfil, er homoseksuel. En kvinde, der er androfil, er heteroseksuel. Eng. udtryk ”androphilia”.

Androfobi

Angst for mænd. Abnorm og irrationel frygt for mænd.

Androgyn

Person, hvis køn omfatter både det mandlige og kvindelige, og dermed ligger et sted imellem de to. Mange androgyne identificerer sig som værende mentalt mellem kvinde og mand. Nogle søger at udtrykke deres kønsidentitet tvetydigt, mens det for andre udelukkende handler om det fysiske udtryk Læs mere …

Androgynefil

Person, der – uanset eget køn – er romantisk og seksuelt tiltrukket af personer med en androgyn fremtræden. Nu bruges mest androgyneseksuel. [Se også: Androfil. Gynefil. Romantisk tiltrækning. Seksuel tiltrækning.]

Androgyneseksuel

Person, der er romantisk og seksuelt tiltrukket af personer med en androgyn fremtræden. [Se også: Romantisk orientering. Romantisk tiltrækning. Seksuel orientering. Seksuel tiltrækning.]

Androromantisk

Person, der – uanset eget køn – er romantisk tiltrukket af mænd. [Se også: Androfil. Romantisk orientering. Romantisk tiltrækning.]

Anthroseksuel

Betyder dybest set det at være tiltrukket af mennesker. Ordet stammer fra det græske ”anthropos”, der betyder mand eller menneske. Kommer af det eng. udtryk ”anthrosexual”.