Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er LGBT+ Danmarks højeste beslutningsforum, som finder sted hvert år i november. På landsmødet aflægges bl.a. årsberetning, Bestyrelsen fortæller om foreningens fremtidige arbejde, og eventuelle indkomne forslag behandles.

Alle medlemmer har stemmeret, som udøves ved personligt fremmøde. Du kan læse mere om generalforsamlingen i LGBT+ Danmarks vedtægter og du kan finde materiale og referater fra de seneste års landsmøder i LGBT+ Danmark herunder.

Bemærk, at referaterne fra generalforsamlingerne fra 2013 og frem ligger på siden her.

LGBT+ Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har hermed fornøjelsen af at invitere dig til Landsmøde 2021.

Landsmødet er foreningens øverste myndighed, og her gennemgås beretningen for det foregående år, fokus for det kommende år og slutteligt vælges foreningens ledelse.

Der er lukket for tilmelding til generalforsamlingen

TID OG STED

Vestergade 18E, 2. sal, 1456 København K + online

Søndag den 23. maj 2021 kl. 10-14 / Online deltagelse starter 9:30 med test af udstyr og introduktion.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere
  2. Foreningens beretning herunder bestyrelse, sekretariat og nedsatte udvalg
   a. Beretning ved forperson og bestyrelse
   b. Beretning ved sekretariatsleder
   c. Beretning ved udvalg
  3. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab
  4. Indkomne forslag
   a. Forslag fra bestyrelsen om justeringer af vedtægter
   b. Forslag fra medlemmer om oprettelse af arkiv
  5. Fremlæggelse af årsprogram
  6. Fremlæggelse af politisk program
  7. Godkendelse af landsforeningens budget
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt
  11. Foreningens nye visuelle identitet – præsentation af kommunikationsteamet

Særligt i forhold til COVID-19 retningslinjer:  Man vil i år kunne deltage i Landsmødet både fysisk og online. I forhold til fysisk fremmøde er vi nødt til at være sikker på ikke at blive mere end forsamlingsforbuddet tillader, så tilmelding er nødvendig. Derudover vil der kræves gyldigt corona pas og at man (hvis man kan) har mundbind på når man ikke er siddende.

Betingelsen for at deltage online er, at man skal have et fungerende webcam. Man vil blive indbudt til at deltage over Teams, som er et program man kan bruge gratis. Foreningens IT-ansvarlige vil inden generalforsamlingen sende en vejledning for deltagelse, og også være tilstede for at hjælpe med eventuelle tekniske udfordringer.

BILAG

Bilag 1A Årsrapport LGBT+ Danmark 2020

Bilag 1B LGBT+ Danmark Strategi

Bilag 2 Årsregnskab_2020_LGBT+_Danmark

Bilag 3 Vedtægtsændringsforslag Generalforsamling 2021

Bilag 4 Forslag om oprettelse af arkiv for LGBT

Bilag 5 LGBT+ Danmarks politiske program 2020

Bilag 6a Driftsbudget 2021

Bilag 6b Driftsbudget 2021 specificeret

Dagsorden GF 2021

Forretningsorden for GF 2021

LGBT+ Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har hermed fornøjelsen af at invitere dig til Landsmøde 2020, som i år afholdes den 31. oktober på Vestergade 18E, 3. sal, 1456 København K i tidsrummet 10-14.

Landsmødet er foreningens øverste myndighed, og her gennemgås beretningen for det foregående år, fokus for det kommende år og slutteligt vælges foreningens ledelse.

Opdateret pr. 26. oktober efter nye retningslinjer: Af sundhedsmæssige grunde og i respekt for de nye retningslinjer, har vi valgt at det kun vil være muligt at deltage i Landsmødet online. Betingelsen for at deltage online er, at man skal have et fungerende webcam. Man vil blive indbudt til at deltage over Teams, som er et program man kan bruge gratis. Foreningens IT-ansvarlige vil inden Landsmødet sende en vejledning for deltagelse, og også være tilstede ved Landsmødet for at hjælpe med eventuelle tekniske udfordringer. Send meget gerne så snart som muligt en mail til os enten på it@lgbt.dk eller lgbt@lgbt.dk så vi kan hjælpe dig så godt som muligt på vej til foreningens første virtuelle Landsmøde.

Alle bilag til Landsmødet finder du under dagsordenen.

Dagsordenen for landsmødet følger vedtægternes § 5:
1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere.
2. Landsledelsens beretning.
2.1 Beretning fra nedsatte udvalg.
3. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af årsprogram.
6. Godkendelse af landsforeningens budget.
7. Godkendelse af Code of Conduct (adfærdskodeks).
8. Valg til landsledelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

BILAG
Bilag 1 Landsmoedet 2020
Bilag 2 Aarsrapport LGBT+ Danmark 2020
Bilag 3 Aarsregnskab for LGBT+ Danmark 2019
Bilag 4 Indkomne forslag
Bilag 5 LGBT+ Danmarks politiske program 2020
Bilag 6 Driftsbudget for LGBT+ Danmark 2021
Bilag 7 Justering af kontingenter
Bilag 8 Adfaerdskodeks for LGBT+ Danmark

Referat fra landsmødet: Referat fra LGBT+ Danmarks Landsmode 31. oktober 2020

LGBT+ Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har hermed fornøjelsen af at invitere dig til Landsmøde 2019, som i år afholdes ved LGBT+ huset, Vester Allé 8b, 1. sal, 8000 Aarhus C. i tidsrummet kl. 12:30 – 18:30.

Landsmødet er foreningens øverste myndighed, og her gennemgås beretningen for det foregående år, fokus for det kommende år og slutteligt vælges foreningens ledelse.

Har du forslag, som du gerne vil have behandlet på landsmødet, skal de være landsledelsen i hænde senest lørdag den 26. oktober 2019.

Det kan du gøre via brev til sekretariatet LGBT Danmark, Vestergade 18E, 4. sal 1456 København K. eller via e-mail til lgbt@lgbt.dk.

Alle bilag til landsmødet vil være tilgængelige på vores hjemmeside fra den 9. november 2019:

Bilag 1 Landsmøde LGBT Danmark 2019

Bilag 2 LGBT Danmark årsregnskab 2018

Bilag 3 Årsrapport LGBT Danmark 2019

Bilag 4 Frivilligkatalog LGBT Danmark

Bilag 5 Budget 2020

Bilag 6 Halvårsregnskab – 2019

Dagsordenen for landsmødet følger vedtægternes § 4 stk. 2

1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere.

2. Beretning.

3. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab samt forelæggelse af halvårsregnskab.

4. Godkendelse af landsforeningens budget.

5. Indkomne forslag, herunder gennemgang af forslag til reviderede vedtægter og ny organisering.

6. Fremtidigt arbejde, herunder præsentation af nyt frivilligkatalog.

7. Valg til Landsledelsen.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Herunder findes dokumenter til det ekstraordinære landsmøde 2019:

motiveret dagsorden ELM2019

indkaldelse ELM2019

i København

Lørdag den 24. november 2018
kl. 12 – 18
Kom og vær med!

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har fornøjelsen af at invitere dig til Landsmøde 2018.

Landsmødet er foreningens øverste myndighed, og her gennemgås beretningen for det foregående år, arbejdsprogram for det kommende år og sidst vælges foreningens ledelse.

Har du forslag, som du gerne vil have behandlet på landsmødet, skal de være landsledelsen i hænde senest fredag den 26. oktober. Det kan du gøre enten via brev til sekretariatet LGBT Danmark, Postboks 1023, 1007 København K eller via email til lgbt@lgbt.dk.

Alle bilag til landsmødet vil være tilgængelige her på siden den 9. november.

Sted: Aidsfondet, Vestergade 18E, 3. th., 1456 København K

Landsmødedokumenter:

Landsmoede 2018

LGBT Danmark_Aarsrapport_2017_underskrevet

Beretning-LGBT-Danmark-2018

Vel mødt

Landsledelsen

i Aarhus

Lørdag den 25. november 2017
kl. 12 – 18
Kom og vær med!

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har fornøjelsen af at invitere dig til Landsmøde 2017.

Landsmødet er foreningens øverste myndighed, og her gennemgås beretningen for det foregående år, arbejdsprogram for det kommende år og sidst vælges foreningens ledelse.
Har du forslag, som du gerne vil have behandlet på landsmødet, skal de være landsledelsen i hænde senest fredag den 27. oktober. Det kan du gøre enten via brev til sekretariatet LGBT Danmark, Postboks 1023, 1007 København K eller via email til lgbt@lgbt.dk.

Alle bilag til landsmødet vil være tilgængelige her på siden den 11. november.

Lokation: Viby Gymnasium, Søndervangs Alle 45, 8260 Viby

Landsmødedokumenter: Landsmøde 2017  Årsregnskab 2016 LGBT Danmark  Beretning 2017

Referat fra landsmødet: LMreferat2017

i København

Lørdag den 5. november 2016
kl. 12 – 18
Kom og vær med!

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har fornøjelsen af at invitere dig til Landsmøde 2016.

Landsmødet er foreningens øverste myndighed, og her gennemgås beretningen for det foregående år, arbejdsprogram for det kommende år og sidst vælges foreningens ledelse.
Har du forslag, som du gerne vil have behandlet på landsmødet, skal de være landsledelsen i hænde senest fredag den 7. oktober 2016. Det kan du gøre enten via brev til sekretariatet LGBT Danmark, Postboks 1023, 1007 København K eller via email til lgbt@lgbt.dk.

Lokation: Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 Kbh. N.

Landsmødedokumenter: landsmoededokumenter-2016beretning2016aarsregnskab2015

Referat fra landsmødet: Referat_landsmoede nov16

Landsmøde og landsmødekonference 2015 i LGBT Danmark 21. og 22. november 2015.

Landsmøde
Hvornår: Lørdag den 21. november kl. 12 – 18.

LGBT Konference
Hvornår: Søndag den 22. november kl. 11 – 16:00.

Hvor:
Risskov skolen, Fortebakken 32, 8240 Risskov

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har fornøjelsen at invitere dig til Landsmøde 2015.

Landsmødet er foreningens øverste myndighed, og her vælges foreningens ledelse. I lighed med sidste år udvider vi landsmødets format og afholder en konference.

Program
Lørdag 21. november 2015 kl. 12-18 – Landsmøde
Søndag 22. november 2015 kl. 11-16 – LGBT Konference

Lørdagens program

– Landsmødets formelle del med beretning, valg til landsledelsen, mv.

Læs her materialet til landsmødet: Landsmoede_2015, Regnskab 2014
Beretningen kan læses via dette link: http://pub.lucidpress.com/74645dff-63d8-4786-a265-ba0516c1b643/ Beretningen kan også læses som pdf her: LGBT DANMARK Aarsberetning 2015

Søndagens program

– Konference hvor du får mulighed for at få et indblik i nogle af de områder vi aktuelt arbejder med gennem oplæg fra vores engagerede aktivister. Med konferencen ønsker vi at formidle foreningens arbejde på en engagerende og interessant måde og dermed gøre landsmødet til en spændende oplevelse.

Du vil kunne finde mere information sammen med den endelige indkaldelse her på siden senest lørdag den 7. november 2015 eller på foreningens sekretariat.

Landsmødet 2014

Landsmøde i LGBT Danmark – 1. og 2. november 2014

Kom og vær med! Vi håber at se rigtig mange! Det samme gælder vores konference samt den fælles middag om lørdagen – husk tilmelding til begge! (Læs længere nede på siden.)

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har fornøjelsen at invitere dig til Landsmøde 2014.

Landsmødet er foreningens øverste myndighed, og her vælges foreningens ledelse. I år har vi valgt et nyt format. På førstedagen en konference, på andendagen det formelle landsmøde.

LGBT Konference

Lørdag 1. november 2014 kl. 11:00-15:30

Hvor: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Kom og hør en række spændende oplæg om aktuelle temaer vedr. kønsidentitet og seksuel orientering. Gratis adgang for medlemmer – dog er tilmelding nødvendig! Send en mail om tilmelding til lgbt@lgbt.dk.

Med konferencen ønsker vi at synliggøre foreningens arbejde på en mere engagerende og spændende måde, end vi tidligere har gjort.

Endeligt program for konferencen

Åbn programmet her: Program_01

Landsmøde

Søndag 2. november 12:00-16:00

Hvor: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Landsmødets formelle del med beretning, valg til landsledelsen mv.

Har du forslag, som du gerne vil have behandlet på landsmødet, skal de være landsledelsen i hænde senest søndag den 5. oktober 2014. Det kan du gøre enten via brev til sekretariatet LGBT Danmark, Postboks 1023, 1007 København K eller via email til lgbt@lgbt.dk.

Du vil kunne finde mere information sammen med den endelige indkaldelse her på siden senest lørdag den 19. oktober 2014 eller på foreningens sekretariat.

Endelig indkaldelse til landsmødet

For at se praktiske oplysninger, program, dagsorden, foreningens beretning, forslag til vedtægtsændringer, årsregnskab, budget for næste år mm.: Landsmoede 2014 og Beretning2014_w og Revideret aarsregnskab 2013 med underskrifter.

Ekstraordinært landsmøde januar 2014

Det ekstraordinære landsmøde skal sætte kursen for LGBT Danmark i fremtiden. Hvor skal vi hen som forening og hvilke opgaver skal vi løse?

Vi har behov for netop din stemme og involvering.

Landsmødet afholdes lørdag den 25. januar kl. 12 – 18 i Menighedslokalerne ved Stefanskirken, Vedbækgade 12, 2200 København N.
Dokumenter

Herunder findes dokumenterne til det ekstraordinære landsmøde 2014.

Dokumentet Ekstraordinaert_Landsmoede_2014 indeholder program, dagsorden, forslag til forretningsorden, indkomne forslag, fremtidigt arbejde og foreningens vedtægter samt halvårsregnskab 2013 og budget 2014. Beretning og årsregnskab for 2012 findes som separate dokumenter:

Ekstraordinaert_Landsmoede_2014_01

Beretning_2013_01

AArsregnskab_2012_02

Landsmødet 2013
Herunder vil dokumenterne til landsmødet 2013 forefindes.

Dokumentet “Landsmoede_2013” indeholder program, dagsorden, forslag til forretningsorden, indkomne forslag, fremtidigt arbejde og foreningens vedtægter. Beretning, årsregnskab for 2012, halvårsregnskab 2013 og budget 2014 findes som separate dokumenter. For de to sidstnævnte gælder flg.:

Ark 1: 1. HALVÅR 2013 – ORGANISATIONEN SAMLET
Ark 2: LGBT DANMARK 1. HALVÅR 2013 – NOTER
Ark 3: BUDGET 2014 – ORGANISATIONEN SAMLET
Ark 4: LGBT DANMARK BUDGET 2014 – NOTER
Ark 5: BALANCE – ORGANISATIONEN SAMLET + BALANCE – NOTER

Beretning_2013, Landsmoede_2013, Landsmoede_2013_1._halvaar_2013___budget_2014, AArsregnskab_2012

Landsmødet 2012
Dokumentet “Landsmøde_2012” indeholder program, dagsorden, forslag til forretningsorden, indkomne forslag, fremtidigt arbejde og foreningens vedtægter samt budget 2013.

Beretning, årsregnskab for 2011 og halvårsregnskab 2012 findes som separate dokumenter.

Bemærk: Som anført i forretningsordenen træder vedtægtsændringer vedr. valg til landsledelsen, såfremt den vedtages, omgående i kraft. Den efterfølgende valghandling følger således de vedtagne ændringer.

Beretning_2012, Halvaarsregnskab_2012, Landsmoede_2012, REFERAT_LM2012

Landsmødet 2011
Dokumentet “Landsmode_2011” indeholder program, dagsorden, forslag til forretningsorden, indkomne forslag, fremtidigt arbejde og foreningens vedtægter, regnskab 1. halvår 2011 og budget 2012.

Landsmode_2011_01, Referat_Landsmoede_2011_01, Aarsberetning_2011, Aarsregnskab_2010

Landsmødet 2010
Dokumentet “Dokumenter_2010” indeholder program, dagsorden, forslag til forretningsorden, indkomne forslag, fremtidigt arbejde og foreningens vedtægter.

Bemærk: Som anført i forretningsordenen og forslag til vedtægter træder visse vedtægtsændringer, såfremt de vedtages, omgående i kraft. Den efterfølgende valghandling følger således de vedtagne ændringer.

Beretning_2010, Budget_2011, Dokumenter_2010, Halvaarsregnskab_2010, Landsmoede_2010_01, AArsregnskab_2009_01