Når det bliver svært

Den seneste tids overskrifter angående en bebudet jagt på LGBT+ personer i Tanzania kan muligvis give anledning til tanker om, hvordan vi i LGBT Danmark forholder os politisk og strategisk til den slags udfordringer.

Det har på grund af øget politisk pres på LGBT+ personer været i tiltagende grad svært at udføre aktiviteter i Tanzania de sidste 1-2 år. Politi-razziaer og anholdelser i forbindelse med workshops har gjort at vi har måttet nytænke hvordan vi bedst støtter og arbejder med LGBT+ bevægelsen i landet. Vi støtter i dag langt mindre synlige aktiviteter, såsom psykosocial rådgivning, og vi overfører midler på andre måder end tidligere.

Den seneste aktive ”jagt” gør dog kun ondt værre og driver en i forvejen stigmatiseret befolkningsgruppe yderligere ud i marginerne. Ikke desto mindre mener vi stadig ikke, at Danmark bør indføre betingelser på f.eks. dansk udviklingsbistand til et land som Tanzania. Alene af den grund, at et sådant krav ville kunne føre til at LGBT+ personer lægges yderligere for had – for ”se nu, det er jeres skyld at Vesten straffer os” kunne ligge lige for i den generelle offentlige holdning. Vi mener dog, at Danmark bør sikre, at de penge, der gives, ikke går til organisationer og foreninger, der direkte modarbejder menneskerettigheder for LGBT+ personer, som f.eks. meget ortodokse religiøse organisationer eller menneskerettighedsorganisationer som nægter at arbejde med LGBT+ rettigheder.

Vi er i tæt dialog med både Udenrigsministeriet og ambassaden i Dar es Salaam, og følger den politiske situation på daglig basis.

Læs også DR’s artikel om sagen >>