Møde med ældreminister Thyra Frank

LGBT Danmarks seniorpolitiske udvalg har været til møde med ældreminister Thyra Frank. Formålet med mødet var at orientere om forhold og problemer, som i særlig grad findes i gruppen af ældre LGBT-personer med henblik på, at der tages initiativer og findes løsninger, som sikrer også denne minoritetsgruppe en god og værdig alderdom. Seniorpolitisk udvalg orienterede også om plejehjemmet Slottet, som er Danmarks eneste plejehjem med regnbueprofil. Plejehjemmet, som ligger i De gamles by i København, åbnede i 2014. Seniorpolitisk udvalg har deltaget i den LGBT-relevante undervisning af personalet og er aktiv omkring det sociale arbejde på plejehjemmet.

De LGBT-personer, der er født i 1940’erne, 1930’erne og tidligere, er vokset op i en tid, hvor lovgivningen og samfundets syn på seksuel orientering og kønsidentitet, som lå uden for normen, betød, at mange LGBT-personer først sent i livet eller aldrig er sprunget ud for at leve, som den de er.

Når denne gruppe bliver ældre og får behov for pleje og omsorg, har mange, som hidtil har levet åbent, ikke længere kræfter til igen og igen at springe ud overfor skiftende personer i hospitalsvæsenet, hjemmeplejen og på plejehjem, som måske kun har ringe kendskab til og forståelse for en LGBT-persons livsstil og personlige forhold. Og de ældre LGBT-personer, der hidtil ikke har ønsket at være åbne om deres seksuelle orientering og kønsidentitet, bliver nu “afsløret” mod deres vilje.

Hertil kommer, at ældre LGBT-personer kun sjældent har det netværk af børn, børnebørn og familie, som andre ældre har. Derfor er de ofte mere ensomme. Udenlandske undersøgelser viser, at kun 20% af ældre LGBT-personer har nære familiemæssige relationer mod omkring 80% af andre i samme aldersgruppe.

Danmark har på mange måder været blandt foregangslandene og initiativtagerne for LGBT-rettigheder, når vi ser os omkring i verden. Bortset fra gode eksempler som plejehjemmet med regnbueprofil i De gamles by i København og initiativer med LGBT-seniorbofællesskaber også i København, gælder det imidlertid ikke i særligt stort omfang på ældreområdet, hvor flere af de lande, som vi normalt sammenligner os med, i de senere år har iværksat en række tiltag for at sikre, at LGBT-personer kan leve, som de ønsker, og som de er, også når de bliver ældre.

LGBT Danmarks seniorudvalg arbejder for, at der tages lignende initiativer i Danmark både nationalt og lokalt – ikke mindst på området information og undervisning af de involverede personalegrupper på ældreområdet. Klik ind på hjemmesiden, hvis du vil vide mere eller eventuelt overvejer at deltage i det seniorpolitiske arbejde: http://lgbt.dk/seniorpolitik/