LGBT Danmark fremhæver mangler overfor FN

LGBT Danmark står sammen med Dignity og 13 andre organisationer bag en skyggerapport til FNs menneskerettighedskomité når Danmark d. 20. maj eksamineres i den internationale pagt på civile og politiske rettigheder.

I rapporten fremhæver LGBT Danmark de mangler, der findes på det juridiske område og sundhedsområdet. Der er en mangel i den danske lovgivning, da ligebehandlings- og ikkediskriminationslovgivningen ikke sikrer beskyttelse mod diskrimination på baggrund af kønsidentitet eller kønsudtryk. Den mangelfulde danske beskyttelse mod diskrimination udenfor arbejdsmarkedet betyder endvidere bl.a., at Ligebehandlingsnævnet ikke kan føre sager udenfor arbejdsmarkedet vedrørende seksuel orientering.

Vedrørende de mangler som findes i sundhedssystemet, fremhæver LGBT Danmark Sexologisk Kliniks monopol på uddeling af hormoner og kønskorrigerende behandling. Kønsnormaliserende behandling på interkønnede spædbørns kønsdele kritiseres også. I kritikken understreges, at den danske stat bør sikre, at sundhedssystemets procedurer og praksisser tager højde for LGBTI-personers særlige behov og sårbarheder, for at forhindre umenneskelig og nedværdigende behandling i sundhedssystemet.

Download skyggerapporten her: Shadow report ICCPR 2016