International ret og danske LGBT-forhold

Internationale konventioner og de tilhørende instrumenter er skabt for at sikre minimumsstandarder i de lande, der har tiltrådt dem. Navnligt i forhold til beskyttelse mod diskrimination, har den internationale ret været en drivende kraft i udviklingen af danske LGBT-rettigheder, for modsat fx det familieretlige område, så er Danmark ikke noget foregangsland, når det handler om at beskytte mod diskrimination og forskelsbehandling.

Download analysen her: International ret og danske LGBT-forhold

Se mere på vores valgside: lgbt.dk/ep19