FN: LGBT Danmark støtter ny LGBTI-ekspert

Mange lande i FN modarbejder fokus på overgreb og krænkelser af LGBTI’eres menneskerettigheder. Derfor arbejder LGBT Danmark for en ny FN resolution, som skal sikre bedre kendskab til den vold og diskrimination, som LGBTI personer møder verden over.

Overalt i verden udsættes LGBTI’ere for overgreb, drab, tortur, mord på grund af deres seksuelle orientering, kønsidentitet eller kønsudtryk. Derfor støtter LGBT Danmark et initiativ, som opfordrer FN til at vedtage en resolution i FN’s menneskrettighedsråd til beskyttelse mod overgreb på LGBTI’ere. Resolutionen indeholder også et krav om oprettelse af en ekspertfunktion i FN-systemet. 601 organisationer fra 147 lande er gået sammen om opfodringen til FN.

I dag findes der ikke en international menneskerettighedsmekanisme, som på et internationalt niveau, med en systematisk og samlet tilgang til menneskerettighedskrænkelser af LGBTI’er.

Behovet for beskyttelse er meget vigtigt og kræver handling. Derfor opfordrer de mange NGO’er (ikke-statslige organisationer) nu FN’s Menneskerettighedsråd til at håndtere problemet ved at skabe en ekspertinstitution, som kan være med til løse diskrimination og vold mod mennesker på baggrund af seksuel orientering og kønsidentitet.

Ekspertinstitutionen under FN bør blandt andet have til formål at overvåge og dokumentere menneskerettighedskrænkelser, udgive rapporter om årsager, trans rettigheder og huller i beskyttelsen og sammen med stater sætte fokus SOGI-forhold, identificere best-practices og opfordre til reformer.

LGBT Danmark har opfordret den danske FN-ambassadør til bakke op om resolutionen og samtidig være co-sponsor på resolutionen, som det hedder I FN-sprog. Det betyder i virkeligheden, at Danmark nu står som afsender på resolutionen sammen med initiativtagerne Argentina, Mexico, Brasilien, Chile, Uruguay, Colombia og Costa Rica.

(opdateret)