Flertal i Folketinget vil undersøge om lovforslag diskriminerer

Folketinget har i dag førstebehandlet et lovforslag om regulering af sædbankers salg af sæd til private. Forslaget er problematisk, da det det vil betyde, at lesbiske par og enlige i mange europæiske lande vil miste muligheden for insemination, da landenes nationale lovgivninger forbyder assisteret reproduktion (kunstig befrugtning) til disse befolkningsgrupper. 

LGBT Danmark har over for politikerne påpeget er række konkrete problemer ved lovforslaget og kritiseret, at der ikke er lavet en tilstrækkelig udredning med henblik på at vise, at forslaget ikke føre til diskrimination af kvindepar og enlige, som køber sæd direkte fra sædbankerne.

Ved førstebehandlingen var det et mindretal bestående af V, DF og KF, der ubetinget støttede lovforslaget. Alle andre partier udtrykte bekymring for konsekvensen for regnbuebørnene og krævede, at ministeren beviser, at forslaget vil øge sikkerheden, og at det ikke diskriminerer. 

“Jeg er meget tilfreds med partiernes udmeldinger i dag,” udtaler Søren Laursen, forperson for LGBT Danmark, og fortsætter: “I mine øjne handler det her om, at man fra værdikonservative lande vil bruge EU-systemet til at føre restriktiv familiepolitik på regnbuefamiliernes bekostning. Her er det vigtigt, at vi siger fra og sikrer sagligheden i argumentationerne. Det er derfor godt, at et flertal i Folketinget ikke bare lader forslaget gå igennem, men tager ansvar for at få vurderet de alvorlige konsekvenser, så beslutningen kan træffes på et oplyst grundlag.”