Fernanda Milán har fået asyl

Transkønnet vinder vigtig asylsag.

Efter mange sværdslag har transkønnede Fernanda Milán fra Guatemala fået asyl i Danmark. Sagen var meget længe undervejs, og har det sidste halvandet års tid også været genstand for en omfattende mediedækning.

 LGBT Danmark har været involveret i sagen i over treethalvt år, og har derfor også været vidne til de mange op- og nedture, Fernanda har været igennem.

Efter afslaget i Udlændingestyrelsen, blev sagen automatisk anket til Flygtningenævnet, som også gav afslag. Det skete i januar 2012. Det gjorde situationen kritisk, for så vidt et afslag i Flygtningenævnet er endeligt. Der er ingen andre instanser end Udlændingestyrelsen og Flygtningnævnet, der kan give asyl, så den eneste mulighed ville derfor være, at få genåbnet sagen. Men det er i almindelighed uhyre vanskeligt. Det kræver, at der kommer nye oplysninger i sagen, som nævnet ikke har forholdt sig til, og som er tilstrækkeligt substantielle til, at der er en rimelig chance for, at nævnet faktisk ville kunne ændre sin vurdering.

LGBT Danmark gik med det samme i gang med, sammen med Fernanda, at skaffe nye oplysninger til sagen. Senere på året, i forbindelse med Pride Week i august, kom sagen til mediernes bevågenhed, hvilket resulterede i en voldsom eksponering (se T-refugee). Det skal bemærkes, at det har været meget overordnede forhold, der har været diskuteret i offentligheden. Det konkrete asylretlige indhold i sagen er aldrig blevet offentliggjort.

Som beskrevet tidligere, var der blandt asyleksperter, som fik sagens konkrete indhold at se, ikke den store tiltro til, at det kunne lade sig gøre at få genåbnet sagen, så det endte med, noget usædvanligt, at LGBT Danmark indsendte den konkrete genoptagelsesbegæring til Flygtningenævnet. Nævnet havde også modtaget en del andre henvendelser i sagen.

Heldigvis valgte Flygtningenævnet at genoptage sagen, og det endte faktisk med, at de i november i fjor gav Fernanda asyl. Fernenda ønskede at vente med at offentliggøre dette, og det er årsagen til, det først kommer frem nu.

På et tidspunkt i efteråret valgte LGBT Danmark at skrive til Flygtningenævnet vedr. spørgsmålet om statusvalg, dvs. om man anerkendes som flygtning i flygtningekonventionens betydning og derfor får konventionsstatus, eller om man ikke anses for omfattet af konventionen og derfor får sekundær status, beskyttelsesstatus. I begge tilfælde er der tale om, at Danmark anser vedkommende som forfulgt og med behov for det internationale samfunds beskyttelse. Der er kun mindre forskelle på konsekvensen af at få den ene eller den anden status, fx. farven på ens pas.

LGBT-flygtninge har i Danmark – med en enkelt undtagelse – altid fået beskyttelsesstatus (tidligere de facto-status). I brevet til Flygtningenævnet redegjordes for den internationale udvikling, herunder EU’s håndtering af spørgsmålet, og resultatet blev, at Flygtningenævnet medgav, at personer, der er forfulgt på grund af kønsidentitet eller seksuel orientering kan være omfattet af konventionen og dermed få konventionsstatus i Danmark (se LGBT-flygtninge får konventionsstatus). Dermed var vejen banet for, at konkrete afgørelser kunne anvende dette nye statusvalg.

Det er heldigvis gået sådan, at afgørelserne i konkrete sager sidenhen vitterligt har resulteret i konventionsstaus, og det skete også i Fernandas sag, hvilket er meget tilfredsstillende.

Fernandas sag har været en milepæl, fordi Flygtningenævnet har underkastet den en meget grundig vurdering. Det er meget sjældent, at der er transsager for nævnet. Såvidt vides har der siden slutningen af 80-erne og indtil Fernandas sag kun været tre transsager for nævnet, og de faldt alle tre (se Disturbing Knowledge). Når man i dag ser på disse afgørelser, ser de ret problematiske ud. Det er derfor tilfredsstillende, at  det dennegang har været muligt at gå ind i sagen og få lagt den platform, som i sidste ende gjorde det muligt for Flygtningenævnet at nå frem til den rigtige afgørelse.

Søren Laursen