Færøerne: Endelig juridisk anerkendelse af par af samme køn

Stort tillykke til Færøerne med ægteskabsloven. Det var den sidste jurisdiktion i det atlantiske Europa, der endnu ikke havde en juridisk anerkendelse af par af samme køn.

Det er slående, hvor svært det har været, at få gennemført en revision af ægteskabsloven på Færøerne, og det viser igen, hvordan det er det altid er det politiske landskab, der udstikker mulighedsfeltet. På Færøerne er det tydeligvis anderledes end i resten af rigsfællesskabet.

En konsekvens af den nye lov er, at vi nok aldrig får svar på det spørgsmål, LGBT Danmark stillede for år tilbage: Om en person, der havde indgå registreret partnerskab/ægteskab med en person af samme køn i Danmark ville blive anset for ugift på Færøerne og derfor ville kunne indgå ægteskab på Færøerne med en person af modsat køn. Spørgsmålet cirkulerede mellem rigsombudsmanden, justitsministeren og statsministeren, og ingen kunne svare!

Og så vil jeg gerne sende en varm hilsen til LGBT Føroyar og ønske tillykke med sejren. Sidste år var jeg ordstyrer ved en debat om LGBT-personers vilkår i Nordatlanten. Høgni Miné fra LGBT Føroyar fortalte om et samfund i rivende udvikling, og han var fortrøstningsfuld i forhold til at få gennemført en revision af ægteskabsloven. I dag ved vi, han fik ret. Et stort tillykke herfra!

Søren Laursen
Forperson