Enigt Folketing fjerner transkønnede fra sygdomsliste

Alle partier i Sundheds- og Ældreudvalget er gået sammen om at fjerne transkønnethed fra afsnittet med psykiske sygdomme. Dette sker ved senest 1. januar 2017 at flytte diagnosekoderne bort fra afsnittet om psykiske lidelser i diagnosefortegnelsen. I beretningen fra udvalget fremgår det, at ”En persons kønsidentitet er ikke i sig selv en medicinsk eller psykiatrisk tilstand og skal ikke behandles, helbredes eller undertrykkes.”

Linda Thor Pedersen, transpolitisk talsperson i LGBT Danmark, er meget tilfreds med partiernes beretning, som er kutyme, når alle partierne er enige om det politiske indhold.

”Det er uden fortilfælde, at alle Folketingets partier og tilmed regeringen står samlet om at fremme LGBT-området. At få fjernet transkønnethed fra afsnittet med psykiske lidelser betyder, at man fjerner en institutionaliseret stigmatisering af transpersoner.”

Lang tid undervejs
Beslutningen har været længe undervejs. Allerede sidste år fremsatte Alternativet og Enhedslisten beslutningsforslag B7 med henblik på at rette den danske diagnosefortegnelse.

”En overgang var vi nervøse for, at der ikke ville kunne samles flertal til beslutningsforslaget, da meldingerne omkring det oprindelige forslag var uklare. Det så ud til, at man ingen vegne kom,” forklarer Linda Thor Pedersen.

Derfor var hun ekstra tilfreds, da der begyndte at ske noget i Sundheds- og Ældreudvalget efter ekspertmøde med LGBT Danmark.

“Der har været tilsvarende forslag tidligere, men de er ikke blevet til noget, men inden vi fik set os om, var regeringen kommet beslutningsforslaget i forkøbet. Det er et stort politisk arbejde, der er lagt for dagen i udvalget,” forklarer Linda Thor Pedersen.

Udredning
Udvalget har valgt at indsætte en passus om udredning i beretningen. LGBT Danmark havde foretrukket, at beretningen havde holdt sig til diagnosekoderne.

”LGBT Danmark er betænkelige ved, at Folketinget fastholder et udredningsforløb, hvor en gatekeeper afgør transkønnedes skæbner. Det er vigtigt for LGBT Danmark, at flytningen af diagnosekoderne udmøntes i konkrete ændringer, således at transkønnende får selvbestemmelse. Det enkelte menneske er bedst til at træffe beslutninger om eget liv. Vi vil kæmpe videre for informeret samtykke,” udtaler Linda Thor Pedersen.

WHO
Til efteråret skal Verdenssundhedsorganisationen, WHO, tage stilling til noget tilsvarende for den internationale diagnosefortegnelse. Der har været stort pres på at ændre den i forhold til de transrelaterede diagnoser. Derfor behandler man i efteråret et forslag om at gennemføre revisionen i den nuværende liste og ikke vente på den nye.

Danmark støtter her en flytning af koderne, men lykkes det ikke, har sundhedsministeren givet tilsagn om, at Danmark retter sin egen liste senest 1. januar 2017. Et enigt Sundheds- og Ældreudvalg tager hende på ordet.

”Det er meget tilfredsstillende, at der nu er sat en deadline. Og jeg synes, at Folketinget sender et stærkt og klart signal til WHO og ikke mindst til andre lande, som skal tage stilling til ændringsforslaget i WHO til efteråret,” siger Linda Thor Pedersen.