Kurser i samarbejde med Ungdomsbyen

Kontakt projektleder Jacob Theilgaard for yderligere information, priser og booking.

Hvordan er det at være LGBT+ elev eller -medarbejder i den danske skolekultur?

Vidste du, at den danske grundskole på ingen måde går ram forbi, når man ser på resultaterne for mistrivsel og social eksklusion hos LGBT’er i den danske skolekultur? – Det uanset, om man er medarbejder, elev, forældre eller skoleleder? Mange stemmer siger, at de danske grundskoler er nogle af de mest åbne og inkluderende arbejdspladser i landet. Hvordan kan vi gøre det til reel virkelighed for alle elever og lærere, som møder social eksklusion? – Og undgå sygdom, fravær og stress til følge. Kursets mål er at ALLE får frigjort energi til at bruge sine evner, kompetencer og resurser optimalt på skolearbejdet og skolegangen ved at komme mistrivsel og uvidenhed til livs.

Konkret vejledning:

Dette kursus giver konkret vejledning i, hvordan I, som leder og personale, kan understøtte en åben skolekultur, der er opdateret på de nyeste normer indenfor kønsidentitet og -udtryk blandt både LGBT+’ personer og unge generelt. Unge identificerer sig mindre og mindre med de traditionelle pige- og drengeroller (39 % i England, viser en stor undersøgelse). Det gælder også for skolens nye og kommende unge medarbejdere.
Med kortfilm og øvelser fokuserer vi på skolens interne og eksterne kommunikation og kommer omkring de mest brugte LGBT-begreber og livsførelser blandt regnbuefamilier, unge, kønsidentitet og – udtryk. Kurset skabe bevidsthed om skolens blinde vinkler og åbner øjnene for, hvilken kultur, I kan understøtte og hvilke ubevidste normer, I bør komme til livs fremadrettet.

Samarbejde med UNGDOMSBYEN

Baggrunden for indsatsen er nedslående resultater af undersøgelser om LGBT-elever og medarbejdere. Institut for Folkesundhed påviser, at unge LGBT’er mistrives mere end andre unge på både det mentale og fysiske plan. LO, FTF, Akademikernes og senest FOA’s har i en årrække dokumenteret, at over 40 % af alle LGBT-medarbejdere skjuler deres sande identitet for kolleger og ledere af frygt for stigmatisering.
Empatisk Arbejdsmarked har valgt at samarbejde om dette kursus med UNGDOMSBYEN for at sætte en positiv udvikling i gang, der kan vende tallene.

Frisæt positiv energi

Kæden er, som bekendt ikke stærkere end det svageste led. Har man en åben skolekultur vil det smitte af på alle på skolen, også de, der ikke føler sig som en minoritet.
Mistrivsel opstår i ekskluderende arbejdsmiljøer og dannelsesprocesser, hvor der ikke er plads eller sprog for alle. Det sker typisk uden ond vilje fra arbejdspladsens side, fordi det er en ubevidst adfærd. Målet med kurset er at skabe bevidsthed, vejlede og dermed ændre uhensigtsmæssig adfærd og sammen med jeres skole skabe et arbejds- og undervisningsmiljø, hvor alle føler, de kan være dem, de er.
Det handler om at få frigjort energi til at gøre sit bedste på arbejdet og i skolen og undgå stress, mistrivsel og stigmatisering.