Eksempler på diskrimination

Diskrimination betyder en negativ forskelsbehandling, grundlagt på fordomme og tit rettet mod minoriteter inden for etnicitet, alder, kønsidentitet, seksuel orientering og/eller handicap.

Stigmatisering er i samme boldgade. Det beskriver, når mennesker dømmer hinanden for at have en social afvigelse og dermed være moralsk mindreværdige end andre. Hvilket nemt medfører diskrimination.

Diskrimination på arbejdspladsen

Diskrimination og stigmatisering finder sted på en arbejdsplads, der

  • Antager at alle medarbejdere er ikke-LGBT
  • Dømmer LGBT-medarbejderes seksuelle orientering eller kønsidentitet, som afvigende
  • Har en kultur, hvor det er tilladt at joke, mobbe og være nedladende
  • Forventer, at LGBTer alene tager ansvaret for deres udsatte situation
  • Ikke spørger naturligt ind til LGBTers liv med henvisning til privatlivets fred
  • Ikke stopper rygtespredelse, øgenavne og sladder om LGBT+’er øjeblikkeligt
  • Udsætter medarbejdere for krænkende spørgsmål fra uvidende kolleger
  • Har ledere med en traditionel idé om, hvad der er mande- og kvindejobs/-roller
  • Ikke aktivt arbejder for ligestilling på alle planer og imod diskrimination
  • Forskning beskriver, at arbejdspladser, som er presset af ydre krav og for få resurser også ofte har problemer med diskrimination.

Læs mere her om LGBT+’ers egne oplevelser med diskrimination og stigmatisering