Det offentlige skal stoppe outing af transkønnede

LGBT Danmark vil have et kønsneutralt legitimationskort. Transkønnede, som endnu ikke har fået juridisk kønsskifte, outes via CPR-nummeret, mener foreningen.
 
Nyt lovforslag skal bane vejen for et identitetskort til personer, som ikke har kørekort. Af kortet skal personens CPR-nummer fremgå. For mange er det en helt uproblematisk, men for transkønnede, som lever sådan, men ikke har fået juridisk kønsskifte, betyder kortet, at de bliver outet på for eksempel posthuse og i telebutikker.
 
”LGBT Danmark er for legitimationskortet, men transkønnede har ikke behov for, at der stilles spørgsmålstegn ved ægtheden af deres legitimationskort, når de kommer ned for at hente pakker på posthuset, eller når de vil købe en ny mobiltelefon. Og det er i realiteten det, der sker, hvis der er uoverensstemmelse mellem kønsudtrykket og CPR-nummeret,” udtaler Linda Thor Pedersen, transpolitisk talsperson i LGBT Danmark.
 
Legitimationskortet er blevet mere relevant for borgerne, fordi blandt andet lovgivning mod terrorisme og hvidvaskning af penge er skærpet. Man skal blandt andet vise ID, når man køber mobiltelefoner og elektronisk rejsekort. Langt de fleste løser problemet ved at fremvise et gyldigt kørekort eller pas. Men for nogle, for eksempel blinde, er det ikke en mulighed, da de ikke kan erhverve sig kørekort. De skal i stedet altid bære rundt på deres pas og skal altid huske at få det med, når de for eksempel skal i banken.
 
I strid med Europarådets anbefalinger
Europarådets ministerkomité vedtog 31. marts 2010 en anbefaling om foranstaltninger til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet. Heraf fremgår det, at medlemsstaterne bør sikre, at personlige oplysninger om en persons seksuelle orientering eller kønsidentitet ikke indsamles, opbevares eller på anden måde bruges af offentlige institutioner.
 
”Gennem ministerkomitéens anbefaling har Danmark tilkendegivet, at transpersoners ret til privatliv betyder, at oplysninger om deres kønsidentitet ikke må anvendes af offentlige institutioner, hvor sådanne oplysninger er irrelevante. LGBT Danmark henstiller til, at Folketinget følger Europarådets ministerkomités anbefaling og beslutter, at personnummeret ikke påføres legitimationskortet, da det er unødvendigt og vil være til stor gene for transpersoner,” siger Linda Thor Pedersen.