Den svenske regering tager initiativ til, at transpersoner, som blev steriliseret i forbindelse med deres juridiske kønsskifte kan få erstatning.

FlagSverige-200x126
Den svenske regering ændrede i 2013 kønsskifteloven således, at der ikke mere var krav om sterilisation for at få tilladelse til juridisk kønsskifte.
Lovændringen kom efter, at den svenske Kammarrätten, i sin afgørelse den 19. december 2012 bl.a. anførte:
Kammarrätten bedømmer, at steriliseringskravet ikke længere kan retfærdiggøres med hensyn til nutidens værdier, at kravet ikke hviler på frivillighed, og at det er diskriminerende i forhold til gruppen af transseksuelle. Kravet er således ikke foreneligt med forbuddet mod at tvinge kropslige indgreb i kapitel 2, § 6 i Regeringsformen og artikel 8 og 14 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om ret til privatliv og familieliv og forbuddet mod diskriminering.
Omkring 160 af dem, der blev steriliseret i forbindelse med deres kønsskifte, varslede støttet af RFSL og andre organisationer en retssag mod den svenske stat om erstatning.
Disse forhold har nu ført til, at den svenske regering den 27. april 2016 udsendte en meddelelse om, at regeringen vil fremsætte et lovforslag, så de, der er blevet steriliseret i forbindelse med deres kønsskifte, kan søge om erstatning. Loven forventes at træde i kraft i juli 2018.

Meddelelsen fra den svenske regering:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/regeringen-tar-initiativ-till-lagforslag-om-ersattning-for-personer-som-steriliserats-i-samband-med-konsbyte/
Den svenske organisation RFSL udtrykte den 27. april 2016 tilfredshed med initiativet.
http://www.rfsl.se/aktuellt/ekonomisk-kompensation-till-tvaangssteriliserade/

LGBT Danmark ønsker de svenske transpersoner, RFSL og de øvrige organisationer tillykke.

LGBT Danmark har foranlediget af den svenske regerings initiativ sendt en skrivelse til den danske sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, om den danske regering vil tage et tilsvarende initiativ, således at de, der frem til indførelsen af juridisk kønsskifte i 2014 blev kastreret i forbindelse med deres kønsskifte, kan søge om erstatning.

Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson