LGBT Blog

Debatindlæg i Weekendavisen den 25. oktober 2019

Dette debatindlæg blev publiceret i en forkortet udgave i Weekendavisen den 25. oktober 2019. Indlægget er et svar på en for os at se meget problematisk kronik i samme avis to uger forinden.

Kronik trykt i Politiken den 6. oktober 2019

LGBT+ bevægelsens projekt handler om reelle og meget konkrete udfordringer. Og i dét lys er det meget lidt at bede om at blive tiltalt, som man ønsker. Og der er også plads til dig.

Dygtige frivillige rådgivere gør en stor forskel for LGBT-personer

Det er vigtig for LGBT Danmark, at personer med spørgsmål om køn og seksualitet altid kan få støtte og vejledning. Her kan du møde Uffe Paulsen, der sammen med de andre fantastiske frivillige rådgivere, sikrer at vi i foreningen kan tilbyde kvalificeret og kompetent rådgivning på området.

Danske partier tager ikke internationale menneskerettigheder seriøst

Mens regeringen møder kritik fra flere FN-instanser, florerer der en mening blandt flere partier, at den Europæiske Menneskerettighedskonvention bør svækkes. Flere danske partier tager ikke længere de internationale menneskerettigheder seriøst. Det kan få en særlig negativ betydning for minoriteter og andre udsatte på et globalt plan.

LGBT Danmarks dialog med Sundhedsstyrelsen skaber fremdrift

LGBT Danmark havde den 13. april 2016 møde med Sundhedsstyrelsen, hvor ”Vejledning om udredning og behandling af transkønnede” og de problemer vejledningen har skabt blev drøftet.

Tvivlsom kritik

LGBT Danmark har den sidste uges tid været genstand for en kritik, hvor medier som killjoy, Vice og Modkraft har været talerør for kritikere af foreningen.

Informeret samtykke til behandling af transkønnede

Transkønnede skal have selvbestemmelse, når det kommer til behandling i sundhedssystemet. LGBT Danmark arbejder for et decentralt behandlingstilbud udført af de bedst kvalificerede kræfter.

Den svenske regering tager initiativ til, at transpersoner, som blev steriliseret i forbindelse med deres juridiske kønsskifte kan få erstatning.

Den svenske regering ændrede i 2013 kønsskifteloven således, at der ikke mere var krav om sterilisation for at få tilladelse til juridisk kønsskifte. Omkring 160 af dem, der blev steriliseret, ønsker erstatning.

Færøerne: Endelig juridisk anerkendelse af par af samme køn

Tillykke til Færøerne for revisionen af ægteskabsloven.

Amerikanske tilstande? Ministrene bag samkønsægteskabet for retten

Kirkeministeren og socialministeren er stævnet i sag om tilblivelsen af ægteskab for par af samme køn.

Nye toner om transdiagnoserne?

Folketinget har førstebehandlet forslaget om sletning af transdiagnoserne stillet af Alternativet og Enhedslisten. LGBT Danmark har indsendt et ændringsforslag, om at diagnoserne flyttes til et afsnit, hvor det ikke kan…

Amnestys rapport

LGBT Danmark hilser Amnestys rapport velkommen. Rapporten dokumenterer de vanskelige forhold for transpersoner i det danske sundhedsvæsen.

Transrettigheder i spil

Netop nu sker der en masse på transrettighedsområdet. Folketinget har førstebehandlet Alternativet og Enhedslistens forslag om at fjerne transkønnethed som en psykiatriskdiagnose.

Mariager-sagen

Lad politiet gøre sit arbejde, og lad os stå vagt om værktøjer til at imødegå chikane og diskrimination og sikre retssikkerhed.

Region Hovedstaden Psykiatri

LGBT Danmark har i januar haft et møde med Region Hovedstaden Psykiatri omkring behandlingen af voksne transkønnede. Her fremførte vi en række ønsker til ændringer, som blev positivt modtaget. Nogle kan imødekommes uden problemer; andre kræver en nøjere vurdering af konsekvenserne.

Transkønnede børn og unge går en bedre fremtid i møde

De første transkønnede børn er kommet i behandling i år og flere er indkaldt. Et forhold, som bekymrer mig er, at ikke alle familier, som står på venteliste, er indkaldt endnu.