Bipolitik

I lgbt++ kredse er det almindeligt at omtale miljøet som “lgbt”, og selv blandt folk uden for miljøet er mange blevet dygtige til at sige “lgbt”.

Men når det kommer til et nærmere indhold af interviews, undersøgelser, avisartikler mm. handler de primært om homoseksuelle, og enkelte gange om transkønnede. B’et bliver simpelthen glemt i det store billede!

Nogle vil synes, det er OK (og vælger selv) at være “usynlige” – men det har sine omkostninger: Der eksisterer alligevel fordomme om biseksuelle, som det så er umuligt at argumentere mod; desuden er det håbløst at finde forbilleder – som alle mennesker jo har brug for; og ikke mindst gør det livet svært for biseksuelle, som ikke føler, de har opbakning nogen steder men derimod må “vælge” mellem at identificere sig som hetero eller homo. Det er en form for diskrimination, som vi kæmper imod, så også biseksuelle efterhånden kan få mod til være åbne om deres seksuelle orientering og dermed leve et friere liv.

Retten til ikke at blive diskrimineret på grund af seksuel orientering og kønsidentitet er en menneskeret.

Bipolitisk udvalg ønsker derfor at informere bredt om, hvad det betyder at være biseksuel og biromantisk (du kan finde forklaringer på disse begreber og mange flere i LGBT-ordbogen). Vi giver gerne interviews til alle interesserede; lige fra skoleelever til forskere og journalister, og vi tager også gerne ud og fortæller om biseksualitet og om det at være biseksuel på uddannelsessteder og arbejdspladser, i foreninger og lignende.

Desuden ønsker vi et mere specifikt fokus (også) på biseksualitet ved ny, tiltrængt dansk forskning i lgbt-levevilkår.

Udvalget er åbent for nye frivillige.

 Skriv til udvalgets talsperson.

Problemstillinger for biseksuelle

Nedenfor følger nogle af de problemstillinger, der er specifikke for biseksuelle.

Homofobi
Det antages ofte at homofobi kun rammer biseksuelle når de er i forhold til en af samme køn. Det er det samme som at antyde at homofobi ikke rammer bøsser og lesbiske når de ikke er i forhold, og det undervurderer den generelle effekt af at være omgivet af en til tider ignorant og undertrykkende kultur. Biseksuelle er i lige så høj grad som homoseksuelle udsat for at lide af lavt selvværd og frygten for konsekvenserne af at udtrykke deres seksualitet.

Selv når biseksuelle er i et forhold til en af modsat køn, kan de blive antastet for at ’ligne en homo’ på gaden, eller for at deltage i LGBT- aktivisme eller aktiviteter som f.eks. at gå på bar eller til fester i homomiljøet.
Derfor er biseksuelle derfor nødt til at foretage valg om hvor meget ‘ude af skabet’ de vil være, præcist ligesom homoseksuelle.

En undersøgelse fra 2005 fra det svenske Folkhälsoinstitut viser endda at biseksuelle personer har dårligere fysisk og psykisk helbred, ryger mere hash og krænkes oftere end homoseksuelle. Vi har ikke endnu en tilsvarende undersøgelse i Danmark, men indtil vi får den færdig må vi nok gå ud fra at tilstanden er tæt på den samme herhjemme.

Fordomme fra heteroseksuelle

Hvor en heteroseksuel kultur ofte har sine stereotyper om homoseksuelle, der gerne bygger på latterliggørende karikaturer af stærkt ‘feminine’ mænd eller ‘maskuline’ kvinder, tegnes der nogle andre billeder af biseksuelle, som også bunder i en patriarkalsk, heteronormativ opfattelse af kønsroller, magt og seksualitet.
Biseksuelle kvinder fremstilles ofte som moderigtige, eksperimenterende og attraktive sexobjekter for en mandlig, heteroseksuel fantasi om at kunne håndtere flere kvinder på en gang. Deres selvstændige seksualitet og identitet tages ikke alvorligt.
Biseksuelle mænd fremstilles derimod gerne som tyranniske, voldelige, hæmningsløse og grådige individer der kun er styret af deres drifter.

LGBT Danmark har gennem mange års hårdt slid fået nedkæmpet en stor del af heteroseksuelles fordomme om homoseksuelle og vil også gøre det samme for biseksuelle.

Fordomme fra homoseksuelle

Selvom undertrykkelse fra heteroseksuelle ofte har en fysisk farligere karakter, føler mange åbent biseksuelle at fordomme fra homomiljøet er mere smertefuld, siden den kommer fra mennesker der opfattes som allierede på en række punkter.
Ofte stemples biseksualitet nemlig som et udslag af forvirring, umodenhed, selvfornægtelse af egen homoseksualitet eller at man ikke tør ‘springe helt ud af skabet’. Disse forestillinger bunder dels i for længst underkendt seksualforskning helt tilbage fra ca. 1900, dels i at tidligere tiders homoseksuelle i højere grad var nødsaget til at dække sig ind.

Miljøbetinget sexisme, implicit eller eksplicit, fra nogle bøsser om kvinder, og fra nogle lesbiske om mænd, kan også influere deres syn på biseksuelle af samme køn, hvis de ser dem som værende ’kontamineret’ af det andet køn. Biseksualitet ses også gerne som et svigt imod den moralske forpligtelse der skulle ligge i at vælge side for den politiske kamp imod heteronormativitet.

Biseksuelle, når man snakker om hate crimes, mobning, pres etc. er altså udsat fra begge sider og derfor er det ikke nok kun at tro at det er homofobi der er problemet.

LGBT Danmark vil satse på også at modvirke fordomme og negativitet overfor biseksuelle indenfor homomiljøet.

Monosexisme

Vi lever i en kultur der antager at alle kun tiltrækkes af et køn. Biseksuelle er under konstant pres for at benægte det ene eller det andet aspekt af vores seksualitet. Dette pres kommer både fra det bøsse/lesbiske miljø og fra mainstreamkulturen.
Dette pres bliver udtrykt direkte i den forstand at andre mennesker til stadighed forsøger at beslutte for biseksuelle hvad de ‘i virkeligheden’ er og overbevise dem om det.

Politiken bragte endda en artikel i 2004, med henvisning til en meget tvivlsom amerikansk undersøgelse, som hævdede at biseksuelle mænd ikke eksisterer. I virkeligheden ‘beviste’ undersøgelsen blot at en meget lille gruppe mænd, spændt op med elektroder til kønsdelene, ikke reagerede lige kraftigt på to af forskerne valgte pornofilm…

Usynlighed

Biseksuelles usynlighed er primært sammenkædet med tre ting: Homofobi, heterosexisme og især den måde hvorpå monosexisme udsletter biseksualitet. Ret mange berømte homo-rollemodeller har, eller har åbenbart haft betydningsfulde forhold med ‘det’ andet køn.

Mere subtilt bliver biseksualitet simpelthen udslettet af monosexistiske antagelser. En i et forhold til en af samme køn vil blive taget for at være homoseksuel; en i forhold til en af det andet køn vil blive taget for at være heteroseksuel. Man kan ikke springe ud som biseksuel blot ved at blive set sammen med en partner men vil stort set altid anslås til at være hetero- eller homoseksuel, afhængig af kønnet på den man ses sammen med – med mindre man specifikt siger at man er biseksuel. Derfor er det en evig spring-ud historie og forklaring.

En stor del af usynligheden kommer også af at det biseksuelle miljø er småt og nyt, og at initiativerne til at samle biseksuelle ofte har været små og kortlivede. LGBT Danmark arbejder på at kunne hjælpe flere biseksuelle til at samles, bl. a. online.

Bloddonation

Diskussionen om det urimelige i at en mand, der har haft sex med en anden mand, er diskvalificeret på livstid som bloddonor, er ikke ny og det bør selvfølgelig være ens konkrete adfærd der afgør om man er i en risikogruppe.

Sikker sex er vigtig for alle og man må ikke give blod hvis man f.eks. kan være smittet med HIV.
Men en nuance man tit glemmer er ,at det eneste sted i dansk lovgivning man vælger at nævne biseksuelle, er at hvis en kvinde har haft samleje med en biseksuel mand, har hun karantæne i 4 måneder. Og reglerne er formuleret sådan at der intet står om denne biseksuelle mands adfærd, men kun hans identitet.

LGBT Danmark arbejder på at få gjort bloddonationsreglerne afhængige af konkret risikoadfærd og ikke af identitet eller orientering. Vi er i øjeblikket i dialog med Sundhedsstyrelsen om den fremtidige formulering af informationsmateriale.