Antal kønsskifteoperationer foretaget i udlandet

Foranlediget af et spørgsmål fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg om antallet af operationer foretaget efter godkendelse i Danmark har LGBT Danmark indsendt vedlagte skrivelse, hvor landsforeningen anmoder om oplysning om antallet af operationer foretaget for egen regning i udlandet.

Oplysningen er væsentlig i forhold til at vurdere i hvor høj grad det danske behandlingssystem opfylder de transkønnedes behov.

Vibe Grevsen