Anbefaling om HPV-vaccine til drenge

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort Styrket indsats på kræftområdet – et fagligt oplæg til Kræftplan IV. Det sker som led i udviklingen af Danmarks næste kræftplan, og oplægget vil indgå i det videre arbejde. Oplægget indeholder en lang række anbefalinger, herunder en anbefaling om pilotafprøvning af HPV-vaccinationstilbud til drenge:

D2. Pilotafprøvning af HPV-vaccinationstilbud til unge mænd, der er tiltrukket af mænd, bør undersøges
Unge mænd, der er tiltrukket af mænd, er ikke godt beskyttet mod HPV-infektion, og der kan være potentiale for forebyggelse af HPV-relaterede kræftformer i denne målgruppe. Med udgangspunkt i en gennemgang af viden på området og evt. udenlandske erfaringer vurderes mulighederne for pilotafprøvning af HPV-vaccinationstilbud til unge mænd, der er tiltrukket af mænd. Projektet skal afklare, i hvilket omfang det er muligt at nå en relevant målgruppe og derved opnå en væsentlig forebyggelsesgevinst.

Læs mere om det faglige oplæg her: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/kraeft/nationale-planer/kraeftplan-iv

For sammenhængens skyld bringes hele HPV-afsnittet her:

7.4 HPV-infektion

Næsten alle tilfælde af kræft i livmoderhalsen skyldes HPV-infektion. I Europa skønnes ca. 90 % af alle tilfælde af kræft i endetarmsåbningen (anus), ca. 15 % af tilfældene af kræft omkring skedeåbningen (vulva), ca. 70 % af tilfældene af kræft i skeden (vagina) og ca. 30-40 % af tilfældene af kræft i penis at være forårsaget af HPV-infektion.

I Danmark har der været stigende forekomst af andre kræftsygdomme end livmoderhalskræft, der kan være associeret til HPV. Således er incidensen af kræft i mund og svælg femdoblet siden 1977 hos både mænd og kvinder, og sygdommen er fortsat ca. tre gange så hyppig hos mænd. Siden 2001 er der set en stigning i antallet af tilfælde af peniskræft, og over en tyveårs periode er incidensen af kræft i endetarmsåbningen steget betydeligt. Hos HIV-positive og mænd, der har sex med mænd, er forekomsten af kræft i endetarmsåbningen 30-40 gange højere end i den øvrige befolkning. Der er årligt i Danmark ca. 35 potentielt forebyggelige tilfælde af kræft i endetarmsåbningen hos mænd.

I 2014 og 2015 var tilslutning til HPV-vaccinen for årgang 2001 og 2002 henholdsvis 80 % og 73 % for første HPV-vaccination, og 74 % og 57 % for anden HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Der ses således et betydeligt fald sammenlignet med tidligere årgange, hvor mindst 90 % af pigerne i årgangene 1997-2000 fik den første HPV-vaccine91. Den seneste opgørelse tyder desværre på et fortsat fald92. Den forebyggende effekt af HPV-vaccine blandt mænd i alderen 16-26 år er undersøgt i et delstudie af et stort lodtrækningsstudie93 og her sås beskyttende effekt tilsvarende effekten hos piger. Udfordringen er at identificere den gruppe, hvor forebyggelsesperspektivet er størst, nemlig drenge, der senere springer ud som mænd, der har sex med mænd.

7.4.1 Anbefalinger

Det store fokus på en række symptomer, som er blevet tolket som formodede bivirkninger til vaccinen, har svækket tilliden til HPV-vaccinen blandt danske børneforældre, og mange har fravalgt eller udskudt vaccination for deres 12-årige piger. Der er ikke fundet stærke holdepunkter for en sammenhæng mellem de oplevede symptomer og vaccinen, og der er derfor behov for en styrket informationsindsats for at genskabe tilliden til børnevaccinationsprogrammet.

Ved høj deltagelse i både screenings- og vaccinationsprogram, kan der forventes en samlet effekt på sigt, som vil kunne nedbringe smittetrykket og sygdomsbyrden af HPV-sygdom og dermed antallet af livmoderhalskræfttilfælde i Danmark til et meget lavt niveau. Derved kan vi måske udrydde kræfttilfælde forårsaget af de i vaccinen indeholdte HPV-typer.

Såfremt der kan holdes en høj tilslutning til HPV-vaccination blandet piger, vil heteroseksuelle mænd også være beskyttet gennem flokimmunitet. Unge mænd, der er tiltrukket af mænd, er imidlertid ikke på samme måde beskyttet af flokimmunitet, og brug af kondom beskytter ikke effektivt mod HPV-infektion. Der er således et mindre, men ikke uvæsentligt potentiale for forebyggelse af HPV-relaterede kræftformer i denne målgruppe. HPV-vaccinationens store forebyggende effekt er dokumenteret hos mennesker, der ikke er smittede med de højrisikotyper af HPV, der vaccineres for. Ligesom for kvinder er det derfor vigtigt for at opnå et relevant forebyggelsespotentiale ved et vaccinationsprogram, at den rette målgruppe identificeres, og at vaccination tilbydes før risikoeksposition.

På denne baggrund fremsættes følgende anbefalinger:

D1. Oplysning om børnevaccinationsprogrammet bør styrkes
Tilliden til børnevaccinationsprogrammet skal genskabes. I regi af Sundhedsstyrelsen og i dialog med andre aktører, herunder Lægemiddelstyrelsen samt faglige og sygdomsbekæmpende organisationer, gennemføres en multifacetteret informationsindsats om sygdommen livmoderhalskræft og forebyggelsesmuligheder. Indsatsen skal tage udgangspunkt i afbalanceret information om fordele og ulemper ved HPV-vaccination rettet til både børneforældre, sundhedspersonale, piger og unge kvinder.

D2. Pilotafprøvning af HPV-vaccinationstilbud til unge mænd, der er tiltrukket af mænd, bør undersøges
Unge mænd, der er tiltrukket af mænd, er ikke godt beskyttet mod HPV-infektion, og der kan være potentiale for forebyggelse af HPV-relaterede kræftformer i denne målgruppe. Med udgangspunkt i en gennemgang af viden på området og evt. udenlandske erfaringer vurderes mulighederne for pilotafprøvning af HPV-vaccinationstilbud til unge mænd, der er tiltrukket af mænd. Projektet skal afklare, i hvilket omfang det er muligt at nå en relevant målgruppe og derved opnå en væsentlig forebyggelsesgevinst.